פנחס יחזקאלי: תפקידים בקבוצה

[זוהי תמונה חופשית מאתר Pixabay]

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

יחידים וקבוצות בארגון מאורגנים סביב תפקידים מוגדרים (roles), שפרושים ברשת של מערכי תפקיד. לכל אחד בארגון יש תפקיד, הממקם אותו ברשת התפקידים בארגון, ומגדיר עבורו את ציפיות הארגון ממנו. ציפיות אלה כוללות את המטלות, הסמכויות והתגמולים המגולמים בתפקיד. ההתנהגות מושפעת מתפיסת התפקיד שממלא העובד. כוחו של התפקיד חזק ומשמעותי, לעתים, יותר מתכונות אישיות, עמדות ומאפיינים, אישיים ואחרים.

לצד מערך התפקיד הפורמלי, יש מערך בלתי פורמלי של ציפיות מהתפקיד: הציפיות הללו משקפות, לא רק את מטרות הארגון ומטלותיו, אלא גם אינטרסים וערכים אישיים וקבוצתיים של בעלי התפקידים השונים. לקבוצת העבודה יש ציפיות מוגדרות, פחות או יותר, איך לבצע את התפקיד. את הציפיות מעבירה הקבוצה, בדרכים שונות, לנושא התפקיד. נושא התפקיד קולט, על פי דרכו, את הציפיות הללו, ופועל לממש אותן. כיוון שאנשים מטבעם קולטים בצורה שונה את הציפיות, נוצרים הבדלים בין אישיים באותו תפקיד; ושוני בהשפעות שיש לקבוצה על מבצעי התפקיד.