פנחס יחזקאלי: בעיה ושינוי מהמעלה הראשונה – שינוי בתוך המערכת

תקציר: 'בעיה מהמעלה הראשונה': בעיה ליניארית, פשוטה, עם קשר ישיר בינה לבין הפתרון. ההיפך מ'בעיה מהמעלה הראשונה' היא 'בעיה מהמעלה השנייה': בעיה לא ליניארית, מורכבת, שבה אין קשר ישיר בין הבעיה לפתרון. שינוי מהמעלה הראשונה מטפל בבעיות מהמעלה הראשונה, שיש קשר ישיר בינן לבין הפתרון, שמבוסס על הוספת 'עוד מאותו דבר'. זהו שינוי המתרחש בתוך מערכת נתונה, כאשר המערכת עצמה אינה משתנה. לדוגמה: ללבוש בגדים חמים כשקר (ראו התמונה בראש המאמר), או להסירם כשחם, על מנת להחזיר את הסטייה מנורמת הטמפרטורות המתאימה לנו...

[בתמונה: ללבוש בגדים חמים כשקר - פתרון מהמעלה הראשונה... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Free-Photos לאתר Pixabay]

[לקובץ המאמרים על ליניאריות וחוסר ליניאריות, לחצו כאן]

המאמר עודכן ב- 24 באוגוסט 2020

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

המושג, שינוי מהמעלה הראשונה, לקוח מספרם הקלאסי של ואצלאוויק, ויקלנד ופיש - שינוי - עקרונות של יצירת בעיות ושל פתירת בעיות, שראה אור בעברית ב- 1979 (ראו תמונת כריכה למטה). המושג ההפוך הוא שינוי מהמעלה השנייה.

מעטים ספרי הניהול שהצליחו לשמור על הרלוונטיות שלהם כל כך הרבה שנים. זהו, בהחלט, אחד מהם!

'בעיה מהמעלה הראשונה': בעיה ליניארית, פשוטה, עם קשר ישיר בינה לבין הפתרון.

ההיפך מ'בעיה מהמעלה הראשונה' היא 'בעיה מהמעלה השנייה': בעיה לא ליניארית, מורכבת, שבה אין קשר ישיר בין הבעיה לפתרון.

שינוי מהמעלה הראשונה מטפל בבעיות מהמעלה הראשונה, שיש קשר ישיר בינן לבין הפתרון, שמבוסס על הוספת 'עוד מאותו דבר'. זהו שינוי המתרחש בתוך מערכת נתונה, כאשר המערכת עצמה אינה משתנה.

לדוגמה: ללבוש בגדים חמים כשקר (ראו התמונה בראש המאמר), או להסירם כשחם, על מנת להחזיר את הסטייה מנורמת הטמפרטורות המתאימה לנו.

[להרחבת המושגים: בעיה ושינוי מהמעלה השנייה, לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'ליניאריות', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'חוסר ליניאריות', לחצו כאן]

בשפת תורת המערכות המורכבות, אין שינוי ב'מושך' ('Attractor'), משמע, באותו אוסף של מצבים, המתווה את המציאות הנוכחית שלפיה אנו מתנהלים. לכן, קיים קשר ישיר בין הבעיה לפתרון. וגם תופעה של משוב שלילי (Negative feedback), אשר באמצעותו, המערכת מחזירה לעצמה ומקיימת את שווי המשקל הפנימי שלה (ואצלביק ואח', 1979, ע' 50). המושג לקוח לקוח מספרם הקלאסי של ואצלאוויק, ויקלנד ופיש, שינוי - עקרונות של יצירת בעיות ושל פתירת בעיות, שראה אור בעברית ב- 1979 (ראו תמונת כריכה למטה)

[למושג: 'תורת המערכות המורכבות', לחצו כאן] [למושג: 'מושך', לחצו כאן] [למושג: 'משוב שלילי', לחצו כאן]

[בתמונה: כריכת הספר: 'שינוי: עקרונות של יצירת בעיות ופתירתן לווצלוויק ואח'. אנו מאמינים שאנו עושים בתמונה שימוש הוגן]

[על הטעות הנפוצה: מתן 'פתרון מהמעלה הראשונה' ל'בעיה מהמעלה השנייה', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים על ליניאריות וחוסר ליניאריות, לחצו כאן]

מקורות והעשרה