אבי הראל: מדבר שקר תרחק?

במקרא יש התייחסות חדה וברורה ביחס לדיבור של אמת מול דיבור של שקר (מדבר שקר תרחק); לכאורה הנחייה ברורה, שיש לאמצה בכל דבר ועניין. אולם אם אנו מעיינים במספר מקומות נוספים במקרא, אנו למדים שמדובר בהנחיה שלא מיושמת תמיד הלכה למעשה. בעוד שהמקורות חד משמעיים ביחס לאמירת אמת במשפט, הם גמישים יותר בסוגיה זו בקשר שבין אדם לחברו...