פנחס יחזקאלי: תכנון משאבי אנוש – הרצאה בשני חלקים

קיימים שני סוגים של תכנון משאבי אנוש: טקטי ואסטרטגי. תכנון אסטרטגי עוסק במודל העסקת העובדים המתאים ביותר לארגון, לתרבותו ולתחומי פעילותו. תכנון טקטי עוסק באספקת כמות כוח האדם הנדרשת, באיכות הנדרשת: תקנים מלאים של כוח אדם מוכשר ומתאים לתפקידו; והשילוב הנכון והאופטימלי בין עובדים לבין כישורים.