פנחס יחזקאלי: 'יכולת הכחשה סבירה': לתת לאחרים תירוץ…

'יכולת הכחשה סבירה' או 'מרחב הכחשה' (Plausible Deniability) הוא סוג של הכחשה בתחום היחסים הבינלאומיים: זוהי היכולת של מדינה - או ישות דומה אחרת - להכחיש פעולות שביצעה, באופן שלכל הפחות יעורר ספק בדבר אחריותה. זאת, כאשר היא מזהה שאין לצד השני מוטיבציה רבה לפעול בתגובה; וברור לה שאם תודה בפעולות הללו, יקשה עליו מאוד שלא להגיב...