מי פוחד ממשטרה ללא פחד?

זהו מאמר מ- 1993 על יישום TQM במשטרה: שיטות ניהול מתקדמות נוסח ה- T.Q.M.מיושמות מזה כעשר שנים בהצלחה בעולם המערבי. בשנים האחרונות החל ישום השיטה גם ע"י מנהלים מהסקטור הציבורי. ההתמקדות בלקוח או מקבל השרות, מתוך ראיה לטווח ארוך, מהווה את עיקר השינוי בתפיסת הארגון, בעוד קודם התמקד הארגון במוצר או בשיטת העבודה בלבד. במאמר מוצג מודל עבודה בתחנת משטרת באר-שבע, הפועל על פי עקרונות ה- T.Q.M. הוא ממחיש את השלכות אימוץ השיטה במשטרה על העבודה השוטפת.