פנחס יחזקאלי: פולחן המוות המוסלמי

מהי התופעה הבלתי נתפסת - והדוחה כל כך בעינינו - של השמחה במוות של אויבינו? הכיצד הורים שמחים למות ילדיהם כ'שהידים', כאילו הובילו אותם בהלווייתם אל חתונה? מקורה של התופעה הזו באסלאם. המזרחן ד"ר מרדכי קידר מכנה את התופעה: 'פולחן המוות המוסלמי', והיא בלטה מאוד ביום הארור של טבח ה- 7 באוקטובר 2023.

גרשון הכהן: בין יום הזיכרון ליום העצמאות – זיקת הכאב והתקווה

אם אין "אנחנו" אין מי שינצח, אם אין "אנחנו" - היודעים להתאחד כ"אנחנו" וממשיכים את החיים והמפעל הלאומי המשותף - נותרים רק סבל השכול והנכות שכל איש נושא לבדו.

גרשון הכהן: אם אין 'אנחנו', אין מי שינצח!

אם אין "אנחנו" אין מי שינצח, אם אין "אנחנו" היודעים להתאחד כ"אנחנו" וממשיכים את החיים והמפעל הלאומי המשותף, נותר רק סבל השכול והנכות שכל איש נושא לבדו. זו חיוניות זיקת הגומלין בין קדושת יום הזיכרון על  מלוא הכאב הכרוך בו לבין אופק העתיד, התכלית והתקווה האמורים להתבטא ביום העצמאות...