רקפת ששון: הארגון שלכם חי או שהוא בסְטַגְנַצְיָה?

אחת 'המחלות הארגוניות' המוכרות קרויה 'קיפאון' או 'סְטַגְנַצְיָה'. היא, בדרך כלל, מאפיינת ארגונים וותיקים, בעלי מנגנון ביורוקרטי מפותח. פרופ' יצחק אדיג'ס, המומחה הארגוני החשוב ביותר בסוף המאה העשרים, מכנה את המצב הזה בשם 'שלטון הביורוקרטיה' ו'שלטון הנהלים'. המאמר הנוכחי יתמקד במצב התודעתי הזה ובמאפייניו.