אלי בר און: בזכות טכנולוגית דיוק החימוש היבשתי חוזר האיזון למבנה הכוח הצבאי

טכנולוגית דיוק הטילים ובקרוב גם הפגזים - שגרמה בעבר להגדלת חשיבותו של חיל האוויר - נכנסת כעת ובגדול לצבאות היבשה וגם לזרועות הים, בכל הצבאות המתקדמים. כך גם הפעלת מל"טים משוטטים ומתאבדים, שמופעלים ישירות ע"י זרועות היבשה והים. מי שלא יהיה ובמהרה מאוזן במבנה הכוח ומותאם לטכנולוגיה הנוכחית צפוי שישלם מחיר כבד במלחמה!

אלי בר און: חיל האוויר – סוף עידן העליונות האווירית הגיע!

סוף עידן העליונות האווירית הגיע! העידן החדש כבר נוכח כעת כאן, וקובע את סדר היום... מצבנו הביטחוני מחמיר כל יום. האויב מחציף פנים בדרום ובצפון, פעמוני המלחמה הגדולה מצלצלים; ולדעתי, כל זאת בגלל מחדל איום ומתמשך שלנו ושל ארה"ב, מחדל תפיסתי וטכנולוגי...