אל תתבלבלו: חקלאות היא ביטחון לאומי

[מקור התמונה: אתר חברת ניר] [לקובץ המאמרים בנושא 'חקלאות וביטחון לאומי', לחצו כאן] לחקלאות שמור מקום מיוחד בכל המדינות המתוקנות. היא מטופחת על ידי המערכות השלטוניות ומסובסדת על ידם, כיוון שהקרקע היא אחד הנכסים העיקריים של מדינה ולשליטה על הקרקע יש קשר ישיר לביטחונה הלאומי. כך היה גם בישראל כשתהליכי קבלת ההחלטות היו עדיין רציונליים, ומכווני אפקטיביות. הפוליטיקאים…