פרשת עוזי משולם

אחד האירועים המרתקים והמלמדים בדברי ימי משטרת ישראל הינו, ללא ספק, פרשת עוזי משולם והכת שבנה ושהקיפה אותו. היא ארכה שישה שבועות תמימים, ונספחיה המשיכו להעסיק את המשטרה חודשים לאחר מכן. האירוע המתמשך מספק דילמות לרוב לדיון בטקטיקות של תגובה וטיפול משטרתי. הוא גם מהווה עדות לסכנה שבכתות, המתהוות מסביב לאדם כריזמטי, והיה הזרז להעלאת פרשת ילדי תימן לסדר היום הציבורי, פרשה שלא ירדה מאז מסדר היום.