סמובסקי ואסתרמן-מדינה: נסיון התאגדות השוטרים בישראל – 1979-1978: אנטומיה של כשלון התארגנות

[לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [להורדת המאמר לחץ כאן: סמובסקי ואסתרמן – התאגדות שוטרים] אבי סמובסקי שירת במשטרה בין השנים 1975 – 1979 תמר אסתרמן-מדינה, מפקח, מדור מחקר וניהול ידע, אגף קהילה ומשמר אזרחי, משטרת-ישראל  (התקבל במערכת בפברואר 2001, אושר לדפוס באוקטובר 2001). תקציר מאמר זה מהווה סקירה היסטורית של הניסיון הראשון והיחיד, עד היום,…