שרית אונגר משיח: איך יוצרים ומעצבים מצגת אפקטיבית?

המצגת איננה מטרה, אלא אמצעי להשגת מטרות מגוונות! על כן, נכון תמיד, להתייחס בחשדנות למרשמי אינסטנט; ותמיד לבדוק, האם הפורמט שבחרנו הוא הטוב ביותר להשגת אותה מטרה! אבל, אחרי שאמרנו את זה, יש בכל זאת כמה כללים, שראוי לזכור, גם אם לעתים אנחנו עוברים עליהם, משום שלדעתנו, נשיג את מטרתנו ביתר אפקטיביות, בגישה שונה...