פנחס יחזקאלי: המפכ"ל והמכתבים האנונימיים

מה אמור לעשות קברניט שקיבל ארגון שהידרדר לכאוס? לייצב אותו כמובן; כיצד אמור קברניט ל'תקן' ארגון 'מקולקל', שהבעיה מס' אחת שלו היא תרבותו הארגונית? להחליש את הכוח המניע שלה. על יצא המפכ"ל אלשייך נגד המכתבים האנונימיים; אבל, איזה סיכוי יש לו?