פנחס יחזקאלי: במשטרה, יש גמלאים ויש גמלאים…

כשדיכאה ממשלת ישראל ביד ברזל את ועד השוטרים בשלהי 1979, היא נקטה במספר צעדים למנוע את הישנותו. אחד המתוחכמים והאפקטיביים מביניהם היה לאפשר הפרש דרמטי בין משכורות השוטרים למשכורות הקצינים הבכירים... את התוצאה אפשר לראות היטב, בהבדל הדרמטי שבין שביתת הרעב של הגמלאים השוטרים; לבחישה בפוליטיקה של הקרקס הקרוי 'מועדון הניצבים והמפכ"לים'...