בית סוהר כמוסד טוטלי

המושג 'מוסדות טוטאליים' (Total Institutions) או 'מוסדות כוללניים' נטבע על ידי אחד הסוציולוגים החשובים במאה העשרים, ארווינג גופמן (Goffman), בין היתר, בספרו Characteristics of Total Institutions מ- 1957. הוא מתאר קבוצת מוסדות בעלת אופי שתלטני, אשר בא לידי ביטוי סמלי במחסומים הפיזיים, באינטראקציה ייחודית עם צוות המוסד, ובדרך המגע החברתי עם העולם החיצון (דלתות נעולות, חומות גבוהות, גדר תיל וכדומה)...