למה הערבים אינם מתגייסים? יוסי ברנע בספר חדש – מדינת הלא לאום

אני סבור - כותב ברנע - שממשלת ישראל "נרתעה מן התהליכים החברתיים של הגברת הדרישה לשוויון בקרב המגזר הערבי כתוצאה מהתגייסות המונית לצה"ל. במילים אחרות, שילוב ערבי ישראל כאזרחים שווים בחובות ובזכויות במדינה לא עלה בקנה אחד עם המשמעות היהודית ציונית של המדינה, לתפיסת המשטר שעוצב – "מדינת בן גוריון"...