גולדשלג ושבתאי: תכנית ה- COMPSTAT במשטרת ניו-יורק ויישומה במשטרת-ישראל: 2000-1999

[לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [לאוסף המאמרים על תורות הפעלה במשטרה (דוקטרינה), לחצו כאן] [להורדת המאמר לחץ כאן: גולדשלג ושבתאי – קומפסטט] מפקחת מאיה גולדשלג, מדור מחקר, אגף המודיעין, משטרת-ישראל, בעלת תואר שני בקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית פקד עופר שבתאי, קצין איסוף במודיעין במשטרת-ישראל, בעל תואר שני בקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית  (התקבל במערכת ביולי 2001, אושר לדפוס…