ליאת ברכה אמון: לינקדאין בעברית (כמעט…)

התפקוד השוטף ברשת החברתית-העסקית לינקדאין הפך למרכיב התנהלות מקצועי חשוב, אך העובדה שהרשת אינה מותאמת לעברית מכבידה על רבים בישראל, שמתקשים לתפקד באנגלית במהירות ובאיכות שבה הם מתפקדים בעברית. כיצד מתגברים על 'כיפת הזכוכית' הזו המונעת ממשתמשים רבים ניצול אפקטיבי של מלוא יכולות הלינקדאין?