פנחס יחזקאלי: נושא לימוד – עוצמה, כוח ופוליטיקה בארגונים

זהו דף הלימוד של השיעור: 'עוצמה, כוח ופוליטיקה בארגונים' בקורס ללמידה עצמית, שעודכן ל- 2023. הוא כולל הרצאה הוקלטת, מצגת שיעור, מצגת שאלות חזרה ומאמרים רלוונטיים להעשרה.