חגית לרנאו: טעיות בזיהוי על ידי עדי ראייה

טעיות בזיהוי על ידי עדי ראייה או על בסיס תמונה או סרטון נפוצות ורבות, במיוחד כאשר אנחנו מנסים לזהות אדם ממוצא אתני שונה מקבוצת ההתייחסות שלנו. ממצא חשוב נוסף הוא שאין שום מתאם בין מידת הביטחון שיש לאדם לגבי אמינות הזיהוי לבין יכולת הזיהוי הממשית שלו. מידת הביטחון היא תוצר של מבנה אישיות וגורמים חברתיים, ואינה מלמדת על טיב יכולת הזיהוי...