רועי צזנה: למה זה טוב שישראל הופכת למדינת מעקב…

השטאזי – השב"כ של גרמניה המזרחית – אסף בימי הזוהר שלו מידע על שליש מהאזרחים במדינה, אבל לא היה יכול באמת לעקוב אחר כולם. הוא העסיק יותר מ- 390,000 סוכנים, ועדיין לא היו לו מספיק. בעידן החדש, לא צריך את כל זה...