אלעד רזניק: קורס בדמוקרטיה לשמאלנים דמיקולו…

מדהים כמה חוסר הבנה לכללי הדמוקרטי המערבית מגלים כל אלו שרוממות זכויות האדם בגרונם. קורס בדמוקרטיה לשמאלנים דמיקולו ואבירי זכויות אדם ייפתח ביום שלישי הבא. על הפרטים תבוא הודעה מראש. הקורס יערך חינם, כי בחיאת דינקום, ביניכם לבין דמוקרטיה, אין שום קשר...