מבנה המוח והמערכת הפוליטית

[מקור התמונה] המאמר זה הוא פרי רעיונה של מיה אבימור, והוא מוקדש לה בהערכה רבה! באחד הויכוחים שלנו בפייסבוק, העלתה מיה אבימור את הרעיון שהמפלגות הפוליטיות מתנהגות באופן מובנה, לטוב ולרע, כמו ההֵמִיסְפֵרָה הימנית וההֵמִיסְפֵרָה השמאלית במוח. נדלקתי על הרעיון משום שהוא עושה שכל. מערכות מורכבות משיגות את מטרתן דרך איזון בין ניגודים. כמו ששני חלקי המוח…