יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף שני

[בתמונה: כרזה ראשונה, על היכולת לנתב פוליטיקה ארגונית לכיוונים הרצויים לנו... מקור התמונה: Photo by Vlad Dediu from Pexels]

[לאוסף, הכרזות על ניתוח רשתות ארגוניות, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

ד"ר פנחס יחזקאלי ואינג' שרית אונגר-משיח הם מומחים לניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis). ושותפים בחברת 'ייצור ידע'.

*  *  *

"ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA) הוא תחום שמסתובב פה כבר מעל לעשור, אבל קיבל פוש רציני לאחרונה כנראה בזכות המגמה ההיסטרית של Data-driven ארגוני או מה שנקרא היום "ניתוח אנשים" -  "People Analytics" שמסייע למדוד הערכות ביצועים, מוטיבציה, חדשנות ארגונית, גיוון והכלה ועוד" (בוים שוורץ, 2020).

הדף הזה מביא לכם את הקובץ השני: עשר כרזות שתועדו אצלנו, באתר ייצור ידע; בהקשרים של ניתוח רשתות ארגוניות.

הכרזה בראש המאמר: עד כמה אתם שולטים בפוליטיקה הארגונית?

פוליטיקה ארגונית (Organizational Politics) היא המונח שנתנה תורת הארגון למה שמכונה בתורת המערכות המורכבותמאבק העוצמה, שאנו מכירים אותו, כאמור, במלחמות, אבל גם בעולם העסקי, ובעולם הספורט התחרותי, ובעצם בכל מערכת מורכבת.ניתן להגדיר אותה ככל שימוש בעוצמה לשם השגת תוצאות רצויות; ובכלל זה, שימוש - ממשי או מובטח - בשכר ועונש, במסגרת יחסי גומלין המתנהלים בין הפעלנים השונים המעורבים בפעילות הארגונית...

המאמר הרלוונטי באתר: פנחס יחזקאלי: פוליטיקה ארגונית - מאבק עוצמה חסר רחמים...

כרזה שנייה: מנהיגות ניתנת למדידה מספרית, בעזרת ניתוח רשתות ארגוניות

'מנהיגות' (Leadership) היא מושג חמקמק ונתון למניפולציות שונות. קשה להגדיר אותו במדויק, או לעמוד על טיבו ועל מרכיביו! ניהוג מוגדר כאחד מארבעת התפקידים הבסיסיים של הניהול (תכנון, ארגון, הנהגה ובקרה). מנהיגות ניתנת למדידה מספרית באמצעות "ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA).

המאמר הרלוונטי באתר: יחזקאלי ואונגר משיח: האם ניתן למדוד מנהיגות?

[התרשים הוא תצלום מסך מתוך מערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

כרזה שלישית: ניתן לדמות 'צווארי בקבוק' לגשרים, שמחברים בין חלקי הארגון...

צוואר בקבוק או מתווך (Bottleneck, Mediator) הוא מושג מתורת הרשתות המורכבות, המתאר אחד מארבעת מצבי היסוד של רשת (שלושת המצבים האחרים הם: רשת שלמהרכזת ו- רשת מקוטעת). זהו גורם במבנה ארגוני או בתהליכי עבודה, המהווה מעין 'סתימה בצנרת' המונע אופטימיזציה של הרשת, שיש 'לפתוח אותה'.

דימוי טוב, כאמור, לצוואר בקבוק הוא גשר, המהווה מעבר הכרחי, המחבר בין שני חלקיה של עיר (ראו תמונה למטה)

המאמר הרלוונטי באתר: יחזקאלי ואונגר-משיח: צוואר בקבוק / מתווך: גשר בין חלקי הארגון.

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]

כרזה רביעית: רשת מקוטעת ונתקים ברשת הארגון

רשת מקוטעת (Fragmented Network) או נתקים ברשת (Disconnections) הוא מושג מתורת הרשתות המורכבות, המתאר אחד מארבעת מצבי היסוד של רשת (שלושת המצבים האחרים הם: צוואר בקבוקרכזת ו- רשת שלמה).

נתק הוא מצב של היעדר קשרי גומלין אפקטיביים בין גורם מסוים ליתר גורמי הרשת. נתק יכול להיות בין מחלקות; בין עובדים; ובין מנהלים (ראו מפות רשת בהמשך).

עובד מנותק ברשת ארגונית לא מעיד על איכותו של העובד, אבל מעיד על בעיה ניהולית. ככל שזה נשמע מוזר, עובדים מנותקים, חסרי קשרי עבודה אפקטיביים הם תופעה שכיחה, המתגלה שוב ושוב באבחון ובניתוח רשתות ארגוניות; בעיקר בתעשייה.

המאמר הרלוונטי באתר: יחזקאלי ואונגר-משיח: רשת מקוטעת – נתקים ברשת.

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

כרזה חמישית: דיקטטורה ארגונית

דוגמה קלאסית לדיקטטורה ארגונית היא מלכודת המייסד מאפיינת ארגונים המצויים בצמיחה, שעדיין נשלטים על ידי היזם, כמנכ"ל ולעתים כיו"ר דומיננטי, כאשר הוא מעוניין או איננו מצליח להשתחרר מדפוסי הניהול הריכוזיים שאפיינו אותו בעבר והצליחו מאוד עד כה, אולם כבר אינם רלוונטיים לגודלו הנוכחי של הארגון ולאתגרים העומדים בפניו.

המאמר הרלוונטי באתר: יחזקאלי וסלוטקי: מלכודת המייסד – מלכודת היזם.

 

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית לשימוש ברמה CC BY 2.0,  שהועלתה על ידי Onur Demirsoy לאתר flickr]

כרזה שישית: עוד על דיקטטורה ארגונית

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

כרזה שביעית: כמה מנהלים יש לכם בארגון?

אחת הסיבות לפריון העבודה הנמוך בישראל היא ריבוי מנהלים. 

Jeppe Vilstrup Hansgaard הוא מנכ"ל חברת Innovisor - שצברה בעשור האחרון ניסיון בשינויים עסקיים, בניתוח רשתות ארגוניות, במיזוגים וברכישות ביותר מ- 35 מדינות, כשהמיקוד הוא באירופה (ראו תמונה משמאל). מתוך המידע שהצטבר באבחונים שביצעה חברתו, קובע Hansgaard כי מנהלים בדרגים שונים מהווים, בדרך כלל, כ- 12% מכוח העבודה!

לפחות על פי בנק המידע שנצבר בחברתנו מניתוח רשתות ארגוניות של חברות בישראל, אחוז המנהלים גבוה בהרבה ממה שצוין עד כה, ולעומתו נראה המספר שהביא רפי פלד ב- 1993 חלום רחוק. לפי הנתונים שלנו, אחוז המנהלים נע בין 25% ל- 40%!!!

המאמר הרלוונטי באתר: יחזקאלי ואונגר-משיח: ריבוי מנהלים בארגונים בישראל והשלכותיו

[תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Clker-Free-Vector-Images לאתר Pixabay]

כרזה שמינית: צווארי בקבוק

צוואר בקבוק או מתווך (Bottleneck, Mediator) הוא מושג מתורת הרשתות המורכבות, המתאר אחד מארבעת מצבי היסוד של רשת (שלושת המצבים האחרים הם: רשת שלמהרכזת ו- רשת מקוטעת). זהו גורם במבנה ארגוני או בתהליכי עבודה, המהווה מעין 'סתימה בצנרת' המונע אופטימיזציה של הרשת, שיש 'לפתוח אותה'.

דימוי טוב לצוואר בקבוק הוא גשר, המהווה מעבר הכרחי, המחבר בין שני חלקיה של עיר...

המאמר הרלוונטי באתר: יחזקאלי ואונגר-משיח: צווארי בקבוק ומתווכים באתר 'ייצור ידע'

 

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

כרזה תשיעית: חסמים בתקשורת הארגונית

תקשורת ארגונית או תקשורת בארגון (Organizational communication) היא קריטית לתפקודם התקיןן של ארגונים. המושג מתאר את התקשורת (חומר, אנרגיה ומידע), שזורמת בין פרטים ומחלקות בארגונים. הדרך המיטבית לנתח תקשורת ארגונית היא ניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis - ONA)

לתקשורת הארגונית ארבע מטרות עיקריות:

  1. פיקוח ושליטה על מרכיבי הארגון.
  2. משוב / היזון חוזר בזמן אמת על המפגש של החלטות ההנהלה עם השטח.
  3. הנעה: השפעה על חברי הארגון כך שיפעלו בכיוון המצופה על ידי ההנהלה, ושיגבירו את המוטיבציה שלהם.
  4. העברת מידע: פורמלי ובלתי פורמלי.

המאמר הרלוונטי באתר: שרית אונגר-משיח: תקשורת ארגונית

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי MichaelGaida לאתר Pixabay]

כרזה עשירית: המפתח לשינוי: 'סוכני השינוי'

'סוכני שינוי' (key influencers או change agents) הם העובדים העוצמתיים, שיכולים להניע את חבריהם לעבודה להיות שותפים בשינויים שההנהלה מכניסה, או לחלופין, להתנגד אליהם. עובדים אלה מנהיגים, בדרך כלל - באופן בלתי פורמלי - קליקות של עובדים, או משמשים 'מתווכים' בין קליקות כאלה. דרך 'סוכני השינוי' ניתן להגיע בממוצע - ולהשפיע ישירות - על 85% מהעובדים...

המאמר הרלוונטי באתר: הכל על 'סוכני שינוי' באתר ייצור ידע

[התרשים עובד במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות dna-7, חברת TECI]

[לאוסף, הכרזות על ניתוח רשתות ארגוניות, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

2 thoughts on “יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף שני

  1. Pingback: כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות - ONA באתר ייצור ידע - ייצור ידע

  2. Pingback: כרזות (פוסטרים) באתר ייצור ידע - ייצור ידע

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *