הפולמוס על מלכוד 67 למיכה גודמן, באתר ייצור ידע

[בתמונה: מחלוקת... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי guvo59 לאתר Pixabay]

זהו אוסף מאמרים המגיבים על ספרו המרתק ומעורר המחלוקת של ד"ר מיכה גודמן, שלטענתו של האלוף במיל' גרשון הכהן, הוא הופך, עם הזמן, לאידאולוג של המרכז הפוליטי, הכמה לביטחון מחד גיסא; ומבקש לסיים את הכיבוש של עם אחר, מאידך גיסא. 

ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', וקשורים בשיח הזה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה:

עופר בורין

גרשון הכהן

.

.

.

.

.