שרית אונגר-משיח: היררכיה לא-פורמלית בארגון

[בתמונת הרשת: בעיות בזרימת הסמכות והאחריות בארגון; עובד במערכת לניתוח רשתי EFRON; חברת ייצור ידע]

[לאוסף המאמרים על מבנה ארגוני, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים בנושא 'הארגון הבלתי פורמלי', לחצו כאן]

המאמר עודכן ב- 9 בדצמבר 2020

אינג' שרית אונגר-משיח היא מומחית לניתוח רשתות ארגוניות (ONA), ושותפה בחברת 'ייצור ידע'. שימשה בעשור האחרון כמנהלת הידע של חברת TECI.

*  *  *

מאמר זה עוסק בפער שבין תרשים העץ הארגוני למצב קשרי ההיררכיה האמתי בפועל.

קשרי היררכיה (Hierarchy Interconnections) הם, לכאורה, הדבר המובן מאליו בארגון. הם מוגדרים כקשרי גומלין שהארגון יוצר במדרג ההיררכי, על מנת לאפשר קישוריות בין ממלאי תפקידים בארגון.

הקשרים הללו מבטאים את אופן ה'זרימה' של הסמכות והאחריות ברשת הארגון. זאת, בניגוד לקשרי העבודה שהם הקשרים הפחות פורמאליים, אבל היותר חזקים ואפקטיביים. אחד ההיבטים לכך הוא היכולת להבין במקרה של תקלה, בגזרתו של מי קרתה, ומי מופקד על תיקונה.

[להרחבה בנושא קשרי היררכיה בארגון, לחצו כאן]

קשרי היררכיה הם, לכאורה, הדבר המובן מאליו בארגון. ארגונים יפנו אותך מיד לתרשים העץ הארגוני (ראו למטה). אבל, האם התרשים הזה מבטא באמת את זרימת הסמכות והאחריות בפועל בארגון?

[בתמונה: 'תרשים עץ' קלאסי. עד כמה הוא מבטא את זרימת הסמכות והאחריות בארגון?]

הניסיון מלמד, שקיים בדרך כלל שוני משמעותי בין התאוריה לפרקטיקה. הפער הזה ניתן לאיתור ולכימות בעזרת ניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis - ONA).

בהירות של סמכות ואחריות

את מצב קשרי ההיררכיה בארגון אנו מכנים 'בהירות של סמכות ואחריות'. משמע, מידת המודעות של העובדים, מהי הסמכות הישירה שמעליהם; ועבור מי הם מהווים סמכות. מהי רמת הבהירות הנדרשת לארגון?

  • אנו יודעים למשל, שעודף סמכותיות בעייתי לארגון, כי הוא מקטין את הגמישות, ומונע מהעובדים שיתוף פעולה. על כן, מידה מסוימת של טשטוש סמכות ואחריות בריאה לארגון כי היא מקנה לו גמישות מסוימת.
  • מצד שני, כשהטשטוש גדול מידי, עלול להיווצר כאוס ניהולי, ולהקשות על הארגון להשיג את יעדיו.

כאוס כזה מומחש, למשל בתרשים שלמטה, המתאר ארגון המצוי ב'תת ניהול': התרשים פורס את קשרי ההיררכיה בארגון בשתי רמות:

  • קשרים מאומתים (ששני הצדדים לקשר מאשרים את קיומו; מסומן בקו כתום ישר);
  • וקשרים 'חלשים' שבהם רק צד אחד טוען לקשר (מסומן בקו כתום מקווקו).

שימו לב שרוב קשרי היררכיה הינם 'חלשים'. גורמים שונים טוענים, באותה עת, שהם מנהלים עובדים אחרים (החצים מסמנים את בעל ההיררכיה)...

[בתמונת הרשת: כאוס ניהולי; עובד במערכת לניתוח רשתי EFRON; חברת ייצור ידע]

הניסיון מלמד, שבארגונים במיטבם, רמת ההיררכיה הינה כ- 75%: בהירה דיה להבהיר את חלוקת האחריות והסמכות; אך איננה חונקת ואיננה מדכאת קשרי עבודה, שהם - כאמור - אפקטיביים לאין שיעור מקשרי ההיררכיה.

[להרחבה בנושא קשרי העבודה בארגון, לחצו כאן]

התרשים שלמטה מתאר מצב נפוץ בארגונים, של ריבוי מנהלים לעובד אחד. מצבים כאלה הם, לעתים מתבקשים; ולעתים הם מצביעים על תקלה. הכל לפי ההקשר!

[בתמונת הרשת: ריבוי מנהלים לעובד אחד; עובד במערכת לניתוח רשתי EFRON; חברת ייצור ידע]

מצב מוכר נוסף הוא של מה שמכנים מנכ"לים 'מתחזה'. קרי, עובד / מנהל המתפאר בקשרי ההיררכיה שלו, למרות שהעובדים אינם חשים בסמכותו. דוגמה כזו מובאת בתרשים הרשת למטה:

בעוד שכל קשרי ההיררכיה של המנכ"ל מתוקפים, טוען אמנם הסמנכ"ל לסמכות על כל העובדים, אולם בפועל, רק חלק מהעובדים מאשרים את קיומה של היררכיה דואלית כזו:

[בתמונת הרשת: את מי מנהל הסגן?; עובד במערכת לניתוח רשתי EFRON; חברת ייצור ידע]

לסיכום

מצב קשרי ההיררכיה בארגון אינו דומה, בדרך כלל, לזה המתואר ב'תרשים העץ' הארגוני. השוואת קשרי ההיררכיה המוצהרים לאלה שבפועל, מלמדת על מצבו הניהולי: היא מצביעה על מצבים של תת ניהול או, להבדיל, של 'היררכיה לוחצת', שמדכאת קשרי עבודה.

בדיקה תקופתית של זרימת הסמכות והאחריות בארגון מסייעת לשמור אותו במצב של אופטימיזציה, ולהגביר פרודוקטיביות.

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

[לאוסף המאמרים על מבנה ארגוני, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים בנושא 'הארגון הבלתי פורמלי', לחצו כאן]

מקורות והעשרה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *