נושא לימוד: יכולות קוגניטיביות והבדלים בינאישיים

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Mauren Veras לאתר flickr]

[לחזרה לתכנית הקורס ולריכוז הפרטים עליו, לחצו כאן] [להורדת מצגות הפרק: יכולות קוגניטיביות והבדלים בינאישיים; ‏‏11א. ‏‏יכולות קוגניטיביות והבדלים בינאישיים - חזרה ותרגול] [לאוסף המאמרים על יכולות קוגניטיביות והבדלים בינאישיים, לחצו כאן][לאוסף המאמרים על רגש – ככוח מניע ומשתק, לחצו כאן]

החלק הראשון של ההרצאה והמצגת מפי ד"ר פנחס יחזקאלי: אתם מוזמנים לשאול שאלות בתגובות למטה. כל שאלה תיענה!

החלק השני של ההרצאה והמצגת מפי ד"ר פנחס יחזקאלי: אתם מוזמנים לשאול שאלות בתגובות למטה. כל שאלה תיענה!

יכולות קוגניטיביות

יכולת קוגניטיבית הן כל הפעילויות השכליות שלנו, מתבססות בעצם על מגוון של יכולות קוגניטיביות (Cognitive abilities); משמע, על מכלול היכולות השכליות של האדם. היכולת הקוגניטיבית משמשת אותנו בחיי היום יום. בלעדיה, איננו מסוגלים להתמצא בעולם שסביבנו, ולהמשיך להיות מי שאנחנו. ללא זיכרון אין זהות, ללא תפיסה אין תקשורת, וללא יכולת הסקת מסקנות אין אפשרות לקבל החלטות ולו הפעוטות ביותר...

[להרחבה בנושא 'יכולות קוגניטיביות', לחצו כאן]

אישיות ומודלים הבוחנים אישיות

אישיות או אופי (Personality; ובלטינית Persona) היא מכלול התכונות הנפשיות הנרכשות והמולדות, המאפיינות אדם מסוים, ומשפיעות על הכרתו, דחפיו והתנהגותו, במצבים שבהם פרטים אחרים לא בהכרח יתנהגו, יחשבו ויחושו כמותו.

במהלך התפתחותם של אנשים, ישנם הבדלים בינאישיים התפתחותיים ניכרים ביניהם באופן התגובה שלהם לאירועים שונים מבחינה התנהגותית, רגשית וקשבית. הבדלים אלו נובעים מאינטראקציה של תורשה וסביבה.

[להרחבה בנושא 'אישיות ומודלים הבוחנים אישיות', לחצו כאן]

רגשות ורגשות בעבודה

 • רגשות (emotions) מוגדרים כדרכי הבעה רגשית וגופנית, תחושות פנימיות עזות, אשר מכוונות כלפי מישהו או משהו מסוים. יש הממשילים את העולם הרגשי למקור אנרגיה פנימי – לדלק של חיינו... סוגים של רגשות הם, למשל: עצב, שמחה, אכזבה, געגוע, התאהבות, חרטה, מבוכה, אשמה, תסכול, כעס, סיפוק, גאווה, ועוד.
 • רגשות בעבודה (Emotions in the workplace) הם רגשות, שאדם מביע במקום עבודתו, ושמשפיעים על האינטראקציות האישיות בתוך מקום העבודה, ובינו לבין הסביבה המשימתית שבה הוא פועל. רגשות בעבודה משפיעים על העובדים, על ביצועיהם, וכתוצאה מכך על הארגון עצמו.
 • ניתן לחלק את הרגשות המובעים במקום העבודה לשני סוגים: רגשות אמתיים, שאותם העובד חש; ו- רגשות מוצגים: הרגשות הנדרשים והנתפסים כמתאימים במקום עבודה מסוים. רגשות אלו הם נלמדים ולא מוטבעים, ומצופים כנורמה במקום העבודה, על מנת לקדם את האינטרס של הארגון.

[למאמרה של שני סבח: 'רגשות בעבודה', לחצו כאן]

 • עבודת רגשות (Emotional labor) היא התהליך שבו עובד מנהל ומווסת את הרגשות (וויסות רגשי) אותם הוא מביע במהלך האינטראקציה עם לקוחות ועמיתים בעבודה - כך שיתאימו לצרכים ולנורמות של התפקיד ושל הארגון. עבודת רגשות מתבצעת בעיקר בקרב עובדים המתחככים עם אזרחים ולקוחות.
 • מושג קרוב נוסף הוא רגשנות (Dispositional Affect): נטייה או תכונת אישיות, להגיב למצבים שונים בצורה רגשית צפויה. רגשנות היא סוג של פילטר שדרכו אנו רואים את המציאות. ניתן לצפות לתגובה שונה, לפי הנטייה של אדם לראות דברים באופן רגשי, חיובי או שלילי: אנשים עם נטייה לרגשנות חיובית (Positive Affectivity - PA) מעריכים ומפרשים דברים דרך "משקפיים ורודים"; בעוד שאנשים עם נטייה לרגשנות שלילית (Negative Affectivity - NA) רואים דברים דרך "משקפיים שחורים".

[להרחבה בנושא רגשנות, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים על רגש ככוח מניע ומשתק, לחצו כאן]

ניתוח וסיווג רגשות

המודל של ווטסון וטלגן (Watson and Tellegen) לניתוח ולסיווג רגשנות (Watson & Tellegen, 1985; ראו תרשים משמאל) גורס כי לכל אדם ישנה רמה מסוימת, הן של רגשנות חיובית והן של רגשנות שלילית בניגוד לאינטואיציה, רגשנות חיובית אינה מייצגת את ההפך מרגשנות שלילית, אלא היבט נפרד ממנה. יש להתייחס לארבעת הרבעונים על פי שני צירים המגדירים את המידה שבה לאדם יש רגשנות חיובית ורגשנות שלילית.

-

-

-

-

אינטואיציה

 • אנו נבדלים אחד מרעהו גם ביכולתנו לעשות שימוש באינטואיציה.
 • אינטואיציה או תחושת בטן (Intuition)  היא היכולת להגיע להבנות, לקבל ולפענח מסרים תוך-אישיים, ללא חשיבה רצונית. היא יכולה להיווצר, בן רגע, או להופיע בפתאומיות בפרץ של השראה/הברקה.
 • לעתים, נדרש זמן 'הבשלה' עד שהבעיה נפתרת, וצריך "לישון על זה לילה". הסיבה לכך היא שבזמן השינה מתקיים תהליך אינטנסיבי של קבלת מסרים תוך-אישיים, הנקרא גם "שנת חלום".
 • אינטואיציה מוגדרת גם כ'ידיעה שקטה'. היא שונה לכן מאוד מרגש, שהוא תזזיתי ומגיע ממקום של עודף – התלהבות גדולה או חשש גדול.
 • אינטואיציה מצריכה דווקא התגברות על הגל שמציף אותנו כשהמערכת הרגשית נכנסת לפעולה, מכיוון שדרושים לה רוגע והרפיה כדי שתוכל לדבר אלינו. האינטואיציה תופיע באותם זמנים שהמוח החושב מצוי במצב מנוחה.
 • כדי להפיק מהאינטואיציה את המקסימום, צריך ניסיון כביר, אבל גם יכולות מולדות להקשיב לבטן; שהיא בניגוד ללב ולראש מכילה פחות הטיות. מי שיודע להקשיב לבטן שלו מגלה שהיא עשויה להיות מנטור מצוין לחיים!

[להרחבת המושג: 'אינטואיציה', לחצו כאן]

מושגים

 • Greenberg Jerald & Baron Robert A. (2008), Behavior in Organizations, 9ed. ch.3, pp. 132-166.