סביבה כללית של ארגון

תקציר: הסביבה הכללית של ארגון (The Task Environment) היא אחד משני חלקיה של האת הסביבה הארגונית: זו הסביבה הרחוקה יותר, שבה הארגון פועל, ובה מצויים בה גורמים חיצוניים, המשפיעים עליו, ומשמשים אותו לשם השגת מטרותיו...

[בתרשים: סביבה כללית היא אותו חלק בסביבה הארגונית הרחוק יותר מהארגון (צבוע צהוב)]

המאמר עודכן ב- 25 בנובמבר 2020

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

המשגה: הסביבה הכללית של ארגון (The Task Environment) היא אחד משני חלקיה של האת הסביבה הארגונית: זו הסביבה הרחוקה יותר, שבה הארגון פועל, ובה מצויים בה גורמים חיצוניים, המשפיעים עליו, ומשמשים אותו לשם השגת מטרותיו.

את הסביבה הארגונית ניתן, כאמור, לחלק לשני חלקים עיקריים (ראו התרשימים, למעלה ולמטה):

  1. החלק הקרוב לארגון הוא הסביבה המשימתית (The Task Environment; צבועה בצהוב בתרשים למעלה): אותם אלמנטים בסביבה הארגונית, הוא כולל אלמנטים כמו: לקוחות, מפיצים, ספקים ומתחרים.
  2. החלק המרוחק יותר הוא הסביבה הכללית: גורמים טכנולוגיים; כלכליים; בין לאומיים; פוליטיים; משפטיים; דמוגרפיים; חברתיים; ותרבותיים.

[להרחבת המושג: 'ארגון', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'מטרה של מערכת', לחצו כאן] [להרחבה בנושא 'סביבה ארגונית', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'סביבה משימתית', לחצו כאן]

מאפיינים

הסביבה הכללית של ארגון היא אותם אלמנטים בסביבתו החיצונית הרחוקה, המשפיע על יכולתו להשיג את מטרותיו העסקיות, כמו למשל המחוקק, משרדי הממשלה וארגונים ממשלתיים, התקשורת, הציבור, גורמים טכנולוגיים, כלכליים, בינלאומיים ועוד. אלו הם החלקים בסביבה הארגונית, הרחוקים יותר מהארגון (ראו התרשים בראש המאמר).

מטבע הדברים, החלוקה הזו אינה רלוונטית תמיד:

[בתמונה: הסביבה המשימתית של חברות ענק בינלאומיות היא הסביבה הכללית והבינלאומית. טבע כמקרה בוחן. לכתבה המלאה של חזי שטרנליכט ב- ynet, לחצו כאן]

זירה של מאבק

הסביבה הארגונית כולה מהווה זירת מאבק דינאמית, הרוויה מתח וקונפליקטים, על השפעה וכוח בין המערכות המורכבות הפועלות בה: בין כל מערכת לתתי המערכות הפועלות בה וביניהן לבין הפרטים המרכיבים אותם.

כיוון שכל אחד ממרכיבי הארגון הוא מערכת מורכבת בפני עצמה (מחלקות וגם פרטים), קיים מתח תמידי בין המטרות של כל המרכיבים ובינם לבין מטרת העל. המטרות של כל אחת מהמערכות הפועלות מתנגשות לעתים קרובות עם המטרות של מערכות אחרות, ויוצרות מתחים בין המערכות, כשכל מערכת מנסה להשפיע על האחרות.

 [להרחבת המושג: 'דינאמיות', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'השפעה', לחצו כאן]

מקורות והעשרה