פנחס יחזקאלי: פעולה מתחת לרדאר

מתחת לרדאר

[לקובץ המאמרים, 'הכל על ביורוקרטיה', לחצו כאן] [לריכוז המאמרים על על שחיתות שלטונית ואחרת, באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על אסטרטגיית העשייה 'מתחת לרדאר', לחצו כאן]

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

המושג מתחת לרדאר משמעו:

  • היכולת לפעול מחוץ לתשומת הלב של המתנגדים, בתוך המערכת, או מחוץ לה; ו/או...
  • היכולת לפעול, ללא הכורח ליטול אחריות, בתחומים שהמערכת מבקשת להצניע (זהו צורך חיוני של כל מערכת, גם כזו השואפת לתקינות נוהלית).

הפעולה הסמויה היא הצד המשלים של הפעולה הגלויה...

לפעולות סמויות יש, לכאורה, קונטציות רעות. אבל אין במערכות מורכבות טוב או רע מוחלטים. הכל בהקשר הרלוונטי. הפעולה הסמויה היא הצד המשלים של הפעולה הגלויה, שהרי, מערכת מורכבת בנויה מ- שלימות של הניגודיםאין יום בלי לילה; אין עצב בלי שמחה; אין התקפה בלי הגנה; ו- אין גלוי בלי סמוי. בהיגיון הפרדוקסלי של מערכת מורכבת, כל ניגוד מקרב את היפוכו ומסייע להבנתו, ובכך הופך את המערכת לשלמה. לכן, בכל מקום שבו קיימת דרך פעולה גלויה, נמצא גם את משלימתה הסמויה מן העין.

התופעה של "חולצי פקקים" בארגונים ובמדינות: חוסר היכולת לפעול באפקטיביות בממד הגלוי יוצר - בארגונים וגם במדינות - את התופעה של "חולץ הפקקים": גורם שתפקידו לעקוף את התסבוכת הביורוקרטית או את ההתנגדויות, שתפקידם לשחרר הסתבכויות ביורוקרטיות...

יתרונות הפעולה הסמויה, מתחת לרדאר

  • היא עוצמתית לאין שעור מזו הגלויה;
  • היא אינה גורמת לבזבוז בלתי נדלה של משאבים לטפל בהתנגדויות לשינוי, פשוט מפני שאין מבחינים בו.

חסרונות הפעולה הסמויה, מתחת לרדאר

במערכות מורכבות "אין ארוחות חינם"... לכן, כגודל היתרונות גודל הסיכונים, ולשימוש בממד הסמוי יש מחירים לא מבוטלים.

  • בארגונים, יוצרת ההתמכרות לפעילות של 'חולצי פקקים' צווארי בקבוק, המהווים סיכון אסטרטגי.
  • במדינות, לעבודה "מתחת לרדאר" יש מחירים של תקינות פוליטית, וקרקע נוחה להתהוות שחיתות שלטונית: חלוקת כספים למטרות עמומות; חוסר שקיפות; פתח לפרצות רבות בשימוש בכספי ציבור; העברות כספים באופן פסול; וכדומה.
על כן, המערכת המשפטית והפרוצדורה המשפטית אותה היא אוכפת, יהיו תמיד המסכל העיקרי של הפעילות מתחת לרדאר!

מתי נכון להשתמש בפעילות מתחת לרדאר?

לכן, פעולות, מתחת לרדאר, ננקטות בדרך כלל כאשר יש צורך להתמודד עם משהו שעוצמתו הגלויה מקשה להשיג תוצאות בדרך הגלויה הרגילה. הוא מחייב תחכום ועורמה.

הגורם העיקרי - הן בארגונים והן במדינות - המחייב שימוש בתכנון מתחת לרדאר הוא מה שמכונה "שלטון הביורוקרטיה" ו"שלטון הנהלים". כאשר המערכת מאבדת שליטה על הגידול במנגנון הביורוקרטי ובעוצמתו מחד גיסא, או בוועדי העובדים מאידך גיסא, הרי ש"שלטון הפרוצדורות" מתחיל, כמו גידול סרטני, לחתור באינטנסיביות נגד המערכת המהווה עבורו מקור חיים. במצבים אלה המערכת נכנסת למה שמכונה קיפאון או שיתוק מערכות, וכשאתה סיעודי, אתה זקוק לכוח עזר, שיעשה את הפעולות החיוניות בשבילך...

[לריכוז המאמרים על על שחיתות שלטונית ואחרת, באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים, 'הכל על ביורוקרטיה', לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על אסטרטגיית העשייה 'מתחת לרדאר', לחצו כאן]

מקורות והעשרה