פנחס יחזקאלי: מערכת פשוטה – חלקים שמתחברים להשגת מטרה

תקציר: מערכת (System) מוגדרת כקבוצת חלקים, הקשורים ביניהם לצורך להשגת מטרה משותפת. סוג חשוב של מערכת הוא מערכת מורכבת (Complex System).

[בתמונה: סטופר לדוגמה הוא מערכת. קבוצת חלקים, הקשורים ביניהם לצורך להשגת מטרה משותפת. תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Free-Photos לאתר Pixabay]

[לאוסף המאמרים על ההיבטים השונים של מטרה, לחצו כאן]

המאמר עודכן ב- 22 במאי 2021

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

מערכת (System) מוגדרת כקבוצת חלקים, הקשורים ביניהם לצורך להשגת מטרה משותפת.

סוג חשוב של מערכת הוא מערכת מורכבת (Complex System); וחשוב להבדיל ביניהן.

מערכת מורכבת מוגדרת כקבוצת חלקים – שהם, בדרך כלל, מערכות מורכבות בפני עצמן – שהם אוטונומיים במידה מסוימת, ומקיימים אינטראקציה - קרי, קשרי גומלין, זה עם זה ועם הסביבה.

[להרחבת המושג, 'מערכת מורכבת', לחצו כאן] [להרחבה על: 'קשרים וקשרי גומלין ברשת הארגון', לחצו כאן]

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Techlas לאתר Pixabay]

במה נבדלת מערכת מורכבת ממערכת פשוטה?

במערכת שאיננה מורכבת, אין אוטונומיה לרכיבים השונים, ואין אינטראקציה בין החלקים.

מערכות מורכבות הן מערכות פתוחות (Open Systems). זוהי מערכת המאפשרת לאמצעים כמו חומרים או אינפורמציה, לחדור או לעזוב אותה למערכות אחרות בסביבה שבה היא פועלת (הסביבה המשימתית שלה), דרך קשרי הגומלין שבינה לבין מערכות מורכבות אחרות. היא פתוחה להשפעות מהסביבה, ובה בעת גם משפיעה עליה. היניקה והדחיפה של האמצעים השונים יכולות להיות בכמויות שונות אלו מאלו. מערכות אלו מתקיימות ומתפתחות כשהן רחוקות משווי משקל.

חלקי המערכת המורכבת שזורים זה בזה, כך ששינוי בחלק אחד יתפשט בצורה טבעית, דרך סדרה של אינטראקציות, לחלקים האחרים; אלו ישפיעו על חוקים רחוקים יותר, ואולי אף בסוף, על החלק שהחל את השינוי. לא חייב להיות קשר בין מורכבות החלקים למורכבות השלם.

המערכות המורכבות מתקיימות ומתפתחות במצב של חוסר יציבות, המאפשר להן דינאמיות וחיכוך (זאת, בניגוד למערכות סגורות השואפות לשיווי משקל). מרכיבי המערכת המורכבת יכולים להיות פשוטים או מורכבים. 

[הכרזה: ייצור ידע]

[להרחבת המושגים, 'מערכת פתוחה' ו'מערכת סגורה', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'סביבה משימתית של ארגון', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'מורכבות', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'דינאמיות', לחצו כאן]

[לאוסף המאמרים על ההיבטים השונים של מטרה, לחצו כאן]

מקורות