קונפדרציה

עודכן ב- 6 בפטמבר 2018

קוֹנְפֶדֶרַצְיָה (Confeeration) היא סוג של התאגדות ישויות מדיניות שונות למסגרת גג משותפת, מבלי שיוותרו לחלוטין על עצמאותן. מדע המדינה מכיר שני סוגים עיקריים כאלה: קונפדרציה ופדרציה. אבל, ההבחנה ביניהם מבולבלת ובעייתית, ואותן מדינות ניתנות כדוגמה, פעם לפדרציה, ופעם לקונפדרציה

מה ההבדל בין קונפדרציה לפדרציה?

ההבדל בין פדרציה לקונפדרציה איננו קבוע. למלים יש משמעות שונה בשפות שונות ובארצות שונות. מקובל להניח, שקונפדרציה היא איחוד רופף יותר, ואילו פדרציה היא איחוד הדוק. יש הטוענים כי קונפדרציה היא צורה מסוימת של פדרציה, שבה לישויות החברות יש מידה גבוהה יותר (בהשוואה ל- פדרציה) של אוטונומיה ועצמאות ביחס לשלטון הפדרלי המרכזי. 

בעוד בפדרציה נוצרת ישות חדשה המהווה מדינה ריבונית לכל דבר ועניין, הקונפדרציה היא הסדר פוליטי שבו המדינות החברות שומרות על האוטונומיה שלהן ונראות שהן שולטות בממשלה. הן מאשררות את הכללים של השלטון המרכזי, וליצירת חוקים והסכמות נדרשת הסכמה, פה אחד.

הפדרציה, היא איחוד עמוק של מדינות. הישות החדשה - הפדרטיבית - הופכת למדינה ריבונית. הקונפדרציה היא מסגרת רופפת יותר. היא איננה מדינה ריבונית, והחוקים וההחלטות שלה תקפים רק כאשר הם מאושרים על ידי כל המדינות.

יחד עם זה, יש לציין כי מצאתי בספרות כגם טענות הפוכות.

[להרחבה בנושא 'פדרציה', לחצו כאן]

דוגמאות לקונפדרציות:

הדוגמאות לקונפדרציות הן מעטות, משום שמדובר במבנה משטר חלש ולא-יציב, הגובל בברית של מדינות עצמאיות (ויקיפדיה)
  • נטען כי האיחוד האירופי הוא סוג מסוים של קונפדרציה;
  • שוויץ (ניתנת גם כדוגמה לפדרציה);
  • בלגיה (ניתנת גם כדוגמה לפדרציה);
  • קונפדרציה מפורסמת, מן העבר, היא קונפדרציית מדינות הדרום שפרשו מארצות הברית בשנת 1861, והוכרעה במלחמת האזרחים.

פדרציה כפתרון לסכסוך בין ישראל לפלסטינים

אחד הרעיונות לפתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני הוא קיומה של מסגרת פדרטיבית/קונפדרטיבית בין ישראל לפלסטינים:

[להרחבה על פדרציה / קונפדרציה בין ישראל לפלסטין, לחצו כאן]

מקורות והעשרה