פנחס יחזקאלי: שחיתות שלטונית

שחיתות שלטונית

[התצלום: קריקטורה באתר Kulhu, ללא אזכור המחבר]

[לריכוז המאמרים על על שחיתות שלטונית ואחרת, באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן]

לטפל ברעים זה חשוב, אבל לא משנה את המציאות בעתיד. המושחת ילך, ויבוא עוד אחד שיעשה אותם דברים (פרופ' יובל פלדמן)

בסוף, הכסף הגדול מדבר...

שחיתות שלטונית (Government Corruption) מוגדרת כמעשה או כמחדל של איש ציבור (עובד ציבור או נבחר ציבור), המנצל לרעה את תפקידו ומעמדו, פועל בניגוד לנורמות המקובלות בחברה, במטרה להשיג רווח כלשהו שאיננו קשור להגדרת תפקידו. ניתן לראות את השחיתות השלטונית כתופעה חברתית ואף כתופעה ארגונית, שכן היא מתקיימת במסגרת מוסדות וארגוני השרות הציבורי. שחיתות מתקיימת כתופעה טפילה במקומות בהם נמצא כסף...

מקור המילה "שחיתות": בספר בראשית נאמר "ויאמר אלוהים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ" (בראשית פרק ו' פסוק יג'). משמעות המונח הינה הרס והשמדה. כיום, המשמעות המקובלת של שחיתות הינה קלקול המידות המוביל להרס (זמיר, 2008: 10).

שחיתות השלטונית מורכבת משלושה סוגים של שחיתות (יחזקאלי, 2010: 19-18):

 • שחיתות פוליטית (Political Corruption): שחיתות שלטונית של נבחרי הציבור, נושאי משרות אמון.
 • שחיתות ביורוקרטית (Bureaucratic Corruption): שחיתות ביורוקרטית, המבוצעת על ידי עובדי ציבור.
 • שחיתות מוסדית (Institutional Corruption): שחיתות של פוליטיקאים ועובדי הציבור גם יחד, לא למען עצמם אלא למען הארגון. ההגדרה כוללת גם מצב לפיו המעשה מזיק לארגון, אולם העובדים בטוחים שהועילו לו במעשיהם. לדוגמה: פוליטיקאי או עובד ציבור שגנב כסף למען המפלגה ולא למען עצמו; שוטר המשקר בבית המשפט על מנת להפליל עבריין, וכדומה.פוליטיקאים והמשחק שלהם

[מתוך האתר: POLITICAL CARTOONS]

ניתן לחלק את ההגדרות הרבות למושג "שחיתות שלטונית" לקטגוריות רבות. למשל: הגדרות המבוססות על החוק; הגדרות המבוססות על המוסר או האינטרס הציבורי; הגדרות המבוססות על דעת הקהל; הגדרות המבוססות על סוג השוחד; ועוד.

ימיה של השחיתות כימי האדם. על השחיתות נכתב במקורות כבר מבראשית: אֵלֶּה, תּוֹלְדֹת נֹחַ--נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה, בְּדֹרֹתָיו: אֶת-הָאֱלֹהִים, הִתְהַלֶּךְ-נֹחַ. י. וַיּוֹלֶד נֹחַ, שְׁלֹשָׁה בָנִים--אֶת-שֵׁם, אֶת-חָם וְאֶת-יָפֶת. יא. וַתִּשָּׁחֵת הָאָרֶץ, לִפְנֵי הָאֱלֹהִים; וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ, חָמָס. יב. וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת-הָאָרֶץ, וְהִנֵּה נִשְׁחָתָה: כִּי-הִשְׁחִית כָּל-בָּשָׂר אֶת-דַּרְכּוֹ, עַל-הָאָרֶץ. יג. וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים לְנֹחַ, קֵץ כָּל-בָּשָׂר בָּא לְפָנַי --כִּי-מָלְאָה הָאָרֶץ חָמָס, מִפְּנֵיהֶם; וְהִנְנִי מַשְׁחִיתָם, אֶת-הָאָרֶץ. (בראשית פרק ו');

גם לשחיתות השלטונית (זו המתבצעת ע"י השליטים ופקידיהם) יש התייחסות במקורות: אפשר למשל לצטט מדברי הנביא ישעיהו: "מילאתי משפט, צדק ילין בה, ועכשיו מרצחים, כספך היה לסיגים, סובאך מהול במים. שריך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים".

שחיתות שלטונית 2

השימוש במונח "שחיתות שלטונית" ("Government Corruption") גובר בעולם מאז שנות השמונים של המאה העשרים (נבות, 2008: 115-111), אולם ככל שמתרבה השימוש בו כך גוברת גם העמימות בנוגע לתכולתו של המושג ולגבולותיו. הספרות המקצועית משופעת בהגדרות שונות לתופעה, ואין לו משמעות מוסכמת וברורה: האם ההגדרה אמורה להיות מוגבלת לפוליטיקאים, המפיקים רווחים פוליטיים מתפקידם, או לכל עובד ציבור המנצל את תפקידו להפקת רווחים אישיים אסורים? אלו מעשים הינם בגדר "שחיתות שלטונית" ואלו מחוץ למושג זה? מהו המרכיב הדומיננטי בתופעה זו – חברתי, ארגוני [1], כלכלי, פסיכולוגי, משפטי, מוסרי?

[התמונה משמאל מתוך האתר: Stimulated Boredom]

סוגי השחיתות השלטונית ומרכיביה

סוג השחיתות מרכיביה
שחיתות שחורה":התנהגות שלילית בלתי נסבלת מבחינה ציבורית, הזוכה לגינוי כולל של נבחרי הציבור, עובדי הציבור והציבור כאחד, ולהסכמה של כולם בצורך להעניש את המבצעים. עבירות פליליות המכוונות כלפי התנהגות מושחתת של עובדי ציבור, כמו: שוחד, סחיטה, גניבה, שבועת שקר, קבלת מתנות אסורות, הפרת אמונים, קבלת החלטות שלטוניות מסיבות זרות, עבירות על חוק המפלגות כמו קבלת תרומות אסורות, מתן עדות שקר, הדחת עדים ושיבוש הליכי משפט, פעולה מצד איש ציבור כאשר הוא מצוי בניגוד עניינים וכדומה; ועבירות פליליות של ניצול כוח המשרה לרעה, כמו הטרדה מינית ו/או קיום יחסי מין בין ממונה לכפיף.מרכיביה של שחיתות השחורה" יכולים להיות גם עבירות אתיות במדינות שהתרבות שלהם מייחסת חשיבות רבה לנורמות שלטוניות והסנקציות האתיות ברורות (כמו למשל, התפטרות שרים הנחשדים בעבירות).
"שחיתות אפורה": מצויה ב'אזור' האתי-מוסרי, ו"מכוסה" רק חלקית על ידי החוק הפלילי איסורים פליליים ומשמעתיים, שמטרתם בעיקר לקבוע נורמות כלליות, והם בעייתיים להוכחה ולהרשעה. לדוגמה, העבירות הפליליות של "הפרת אמונים" או "היזק לציבור"; או העבירה של "התנהגות בלתי הולמת" המצויה בקודקסים משמעתיים רבים. גם סוגיית המינויים הפוליטיים נמצאת עדיין בתחום ה"אפור" הזה.שחיתות האפורה" באה לידי ביטוי גם באיסורים אתיים הקשורים לניצול כוח המשרה לרעה, כמו: קבלת החלטות שלטוניות מסיבות זרות; "נפוטיזם", "שלל" ("Spoils System") (המכונה גם שחיתות פטריוטית"), פרוטקציה שלטונית, קבלת החלטות על ידי אנשי ממשל, גם אם לגיטימיות לכאורה, המנוגדות לאינטרס הציבורי באופן לגיטימי לכאורה, למען השגת מטרות זרות וכדומה.
שחיתות לבנה": מעשים גבוליים שכיחים שאין מענישים בגינם, אם כי ניתן לראות בהם פגם מוסרי או אסתטי. מעשים כאלה נסלחים ברובם ועשויים לקבל לגיטימציה. מעשים כגון: שיחות טלפון פרטיות בעבודה; ניצול רכוש פעוט ערך של המעביד למטרות פרטיות.
 

[בתמונה: כרזה שפרסמו גולשים בפייסבוק בעקבות אירועי השחיתות בקיץ 2017]

כלי התמודדות

בזמן חקירות נתניהו ב- 2018, הפך השימוש שעושה מערכת האכיפה ב'עדי מדינה' למושמץ בפי רבים. לאור זאת, מצא לנכון פרקליט המדינה, שי ניצן, להגן על השימוש שעושה הפרקליטות בעדי מדינה בחקירות שחיתות:

" חתימת הסכמי עד מדינה מעבירה מסר חד-משמעי: יידע כל מי שעומד לבצע עבירה - לעולם לא תוכלו לסמוך על איש משותפיכם, עוזריכם, או הקרובים לכם ביותר, שלא יסגירו אתכם באחד הימים... ברגע האמת, כל אדם שפשע יחד עמכם, או שהיה מודע למעשיכם - ותמיד יש אנשים כאלה - יכול להפוך לעד מדינה נגדכם"...

[תמונתו של שי ניצן נוצרה והועלתה לויקיפדיה על ידי Ashkeloona. קובץ זה הוא בעל רישיון Creative Commons להפצה, תחת רישיון זהה, גרסה: CC BY-SA 3.0]

[לריכוז המאמרים על על שחיתות שלטונית ואחרת, באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן]

העשרה

 • רלוונטי תמיד...
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aGugQ4uETA8
 • מאמר מכונן:

[למאמר המלא לחצו כאן]

 • אילנה דיין במונולוג יוצא דופן על השחיתות בעקבות הסתבכות נתניהו בפרשת בזק, פברואר 2018: אילנה דיין על השחיתות (לחצו להגעה לקובץ האודיו)
 • געגועים לפעם (א)...

 • געגועים לפעם (ב)...

 • דרך מקורית בקייב אוקראינה למחות על שחיתות שלטונית: מפגינים ממתינים לפוליטיקאים ביציאה מהפרלמנט ומכניסים אותם לפחי זבל... המשטרה מאפשרת למפגינים לפעול... (אוגוסט, 2015):
[בתמונה: כרזת מחאה על השחיתות בפוליטיקה הישראלית, ששותפה ברשתות החברתיות. בעל הזכויות בתמונה זו לא אותר. לכן, השימוש נעשה לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים. בעל הזכויות הראשי, אנא פנה ל: yehezkeally@gmail.com]

[בתמונה: כרזת מחאה על השחיתות בפוליטיקה הישראלית, ששותפה ברשתות החברתיות. בעל הזכויות בתמונה זו לא אותר. לכן, השימוש נעשה לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים. בעל הזכויות הראשי, אנא פנה ל: yehezkeally@gmail.com]

21 thoughts on “פנחס יחזקאלי: שחיתות שלטונית

 1. Pingback: פנחס יחזקאלי: מקורח ועד קרמשניט - חושפי שחיתויות תמיד אוכלים חצץ! - ייצור ידע

 2. Pingback: מקורח ועד קרמשניט: חושפי שחיתויות תמיד אוכלים חצץ! - ייצור ידע

 3. Pingback: עזרא (שוני) וראובן גבריאלי: קו התפר שבין פוליטיקה, הון ופשע - ייצור ידע

 4. Pingback: שוחד מיני? כדאי שתרגיעו... - ייצור ידע

 5. Pingback: רועי צזנה: שחיתות שלטונית ומנהיגות אזרחית בהודו - ייצור ידע

 6. Pingback: רועי צזנה: שחיתות שלטונית ומנהיגות אזרחית בהודו - ייצור ידע

 7. Pingback: רועי צזנה: שחיתות שלטונית ומנהיגות אזרחית בהודו - ייצור ידע

 8. Pingback: ביורוקרטיה מייצרת שחיתות - ייצור ידע

 9. Pingback: על שחיתות שלטונית ואחרת, באתר 'ייצור ידע' - ייצור ידע

 10. Pingback: נושא לימוד: שחיתות שלטונית - ייצור ידע

 11. Pingback: זה מה שקורה כשלוחצים יותר מידי! - ייצור ידע

 12. Pingback: מדוע השחיתות השלטונית תישאר תמיד איתנו? - ייצור ידע

 13. Pingback: מדוע השחיתות השלטונית תישאר תמיד איתנו? - ייצור ידע

 14. Pingback: נושא לימוד: הפעלת מתנדבים במשטרה - ייצור ידע

 15. Pingback: פרשת שמיני שבספר ויקרא: שיעור בנהלים ארגוניים - ייצור ידע

 16. Pingback: נושא לימוד: למה השחיתות השלטונית תמיד תהיה חלק מאיתנו? - ייצור ידע

 17. Pingback: אקטיביזם שיפוטי ופסק דין הולילנד - ייצור ידע

 18. Pingback: אקטיביזם שיפוטי ופסק דין הולילנד - ייצור ידע

 19. Pingback: יאיר רגב: התוצאות הבלתי צפויות של חובות דכנר... - ייצור ידע

 20. Pingback: ורק לאזרחים לא נשאר... - ייצור ידע

 21. Pingback: שחיתות שלטונית בישראל - ייצור ידע

Comments are closed.