פנחס יחזקאלי: מדינת תל אביב – הרכזת שיצאה משליטה

תקציר: הזורע רוח קוצר סופה... משך שנים מזהירים מומחים כי הסתמכות על 'מרכז עצבים' אחד - המרכז את מירב העוצמה בידיו - מסוכנת לישראל. עתה, במאבק על הרפורמה המשפטית / המהפכה המשטרית, התרחיש הזה מתממש במלוא עוצמתו!

[בתמונה: מדינת תל אביב - הרכזת שיצאה משליטה... התמונה עובדה במערכת הבינה המלאכותית של DALL·E ב- Microsoft Bing. המקור: ייצור ידע]
[בתמונה: מדינת תל אביב - הרכזת שיצאה משליטה... התמונה עובדה במערכת הבינה המלאכותית של DALL·E ב- Microsoft Bing. המקור: ייצור ידע]

[לאוסף המאמרים: 'בין רפורמה משפטית למהפכה משטרית', לחצו כאן]

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדיניות של המכללה לביטחון לאומי, צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.
[הכותב: ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדיניות של המכללה לביטחון לאומי, צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה]

זהו מאמר המבטא את דעתו של הכותב ואת הערכותיו המקצועיות בלבד.

*  *  *

כיועץ אסטרטגי אני נוהג תמיד בעת אבחון ארגוני להזהיר מנהלים - שארגונם סובל מריכוז יתר של עוצמה בידי גורם אחד - כי זוהי פצצת זמן מתקתקת וסיכון אסטרטגי חמור לארגון.

מדינת ישראל היא בסך הכל ארגון גדול שסובל בדיוק מהסיכון האסטרטגי הזה, שבימים אלה של מלחמת פנימית על הרפורמה המשפטית / המהפכה המשטרית (תבחרו) מתגלה לנו במלוא עוצמתו. הוא קיבל שם ב- 2006, כאשר פרופ' ארנון סופר ויבגניה ביסטרוב מאוניברסיטת חיפה פרסמו מסמך שהפך להיסטוריה, בשם: מדינת תל אביב - איום על ישראל (ניתן להורדה בתחתית הדף).

בתורת הרשתות מתואר סיכון כזה כרשת הנשלטת על ידי רכזת בודדת, טוטאלית (ראו את מפת הרשת בהמחשה הויזואלית למטה). אנו יודעים כי סוג הרשת מכתיב תמיד את רמת הסיכון שלה.

הרשת הזו מהווה סיכון אסטרטגי חמור, משתי סיבות עיקריות:

 • היא משעבדת את כל משאבי הרשת לטובתה ומדכאת היווצרות של גורמים מתחרים שיעניקו לרשת חוסן רב יותר.
 • אם מקריסים את הרכזת, קורסת הרשת כולה!
[בתמונה: רכזת אחת טוטאלית בארשת ארגונית. אם היא תקרוס, תקרוס הרשת כולה. תצלום הרשת מתוך המערכת לאבחון רשתי Aurora, חברת TECI]

סוג המבנה הארגוני מכתיב תמיד את רמת הסיכון של הרשת

כפי שניתן לראות בתרשים למטה, סוג המבנה הארגוני מכתיב תמיד את רמת הסיכון של הרשת: רשת הדייגים שמימין היא הפחות פגיעה מכולם, ואילו הרשת משמאל, הנשענת על רכזת בודדת. מהווה תמיד סיכון אסטרטגי. אם מקריסים את הרכזת, כל המבנה קורס!

[בתרשים: רמת הפגיעות של רשתות - הרשת משמאל, הנשענת על רכזת בודדת. מהווה תמיד סיכון אסטרטגי. אם מקריסים את הרכזת, כל המבנה קורס! מתוך: ברבאשי, 2004, ע' 195]
[בתרשים: רמת הפגיעות של רשתות - הרשת משמאל, הנשענת על רכזת בודדת. מהווה תמיד סיכון אסטרטגי. אם מקריסים את הרכזת, כל המבנה קורס! מתוך: ברבאשי, 2004, ע' 195]

'מדינת תל אביב' כסיכון אסטרטגי

"מדינת תל אביב" היא הרכזת הגדולה והעוצמתית ביותר בין מוקדי הכוח האזרחיים במדינת ישראל. בה מרוכזים האליטות וההון. כמו כל רכזת, גם היא פועלת לצבור מקסימום עוצמה מחד גיסא; ולמנוע התפתחות רכזת מתחרה, מאידך גיסא. תהליכי קבלת ההחלטות של המדינה "שבויים" בידי אלה המייצגים את האינטרסים של הרכזת, ומוודאים שלא תתקבלנה החלטות הפוגעות בדומיננטיות שלהם. 

המצב הזה מאפיין את דפוס היחסים שבין ערים גדולות בעולם לפריפריה שלהן: הן "בולעות" את מירב המשאבים ומונעות מהפריפריה סיכוי להתפתח.

כל פעולה, גם כזו המוצגת כפעולה למען תושבי הפריפריה, מיועדת למעשה להשביח את האינטרסים של הרכזת:

 • כך למשל הביאה התפתחות הכבישים והרחבת קווי הרכבת לדרום, להגירת האליטות למרכז תוך שהם מנצלים את קווי התחבורה לנסוע לעבודה בדרום, עד שישיגו עבודה במרכז;
 • כך ניתנים תפקידים ממלכתיים רבים בדרום כ"פרס ניחומים" לאנשים במרכז, שלא הצליחו להתקדם באזורם;
 • המכרזים לבניית עיר הבה"דים נבנו כך שהזוכים בהם הן חברות מהמרכז, כך שהכסף נשאר שם;
 • הסבלנות הישראלית להפגזת ערי הדרום שונה בתכלית מהסבלנות להפגזת המרכז;
 • הנכונות להשקיע כספים ומשאבים, כדי למנוע את איבוד השליטה בפריפריה, אינה קיימת. הפריפריה המידלדלת מופקרת למיעוט הערבי. עקב כך נוצרו כבר למעשה אוטונומיות בגליל ובנגב, המאיימות לדחוק את האוכלוסייה היהודית בחזרה לגבולות החלוקה!
בהיבט הגיאוגרפי-דמוגרפי, יש לדומיננטיות של 'מדינת תל אביב' ואנשיה השלכות קשות במיוחד: היא מפקירה את הפריפריה המתדלדלת. 
בתחום החברתי מדינתי, מנצלת היום הרכזת הזו את עוצמתה כדי לאלץ את הרוב להמשיך ולחיות על פי רצונותיה, תנאיה והדומיננטיות שלה. 
[בתמונה: מדינת תל אביב - הרכזת שיצאה משליטה... התמונה עובדה במערכת הבינה המלאכותית של DALL·E ב- Microsoft Bing. המקור: ייצור ידע]
[בתמונה: מדינת תל אביב - הרכזת שיצאה משליטה... התמונה עובדה במערכת הבינה המלאכותית של DALL·E ב- Microsoft Bing. המקור: ייצור ידע]

יאללה נפרדים...

אחד הביטויים, של ריכוז העוצמה במקום אחד, הוא הניסיונות של אנשי מדינת תל אביב להתמודד עם אבדן הרוב שלהם במדינת ישראל, ועימו היכולת להמשיך ולכפות את רצונם על כל היתר. ניסיון חדש כזה הוא, למשל, תוכנית החלוקה לישראל וליהודה, הכוללת חמישה שלבים: 
 1. הקמת ברית ערים ליברליות על מנת לאגד את כל הערים הליברליות בישראל תחת מטריה אחת.
 2. כינון גוף מנהל ומחוקק, המחייב את חברות הארגון למדיניות מסוימת;
 3. הכרה חוקית של הכנסת בסמכות הפרלמנט של הארגון הליברלי, כגוף חקיקה משני;
 4. הקמת קנטונים מחוזיים עם פרלמנט מקומי, ממשל אזורי ואוטונומיה כמעט מלאה בכל הקשור למדיניות הפנים.
 5. פיצול לשתי מדינות.

[להורדת החוברת לחץ כאן מדינת תל אביב - איום על ישראל]

[בתמונה: כריכת החוברת: 'מדינת תל אביב - איום על ישראל' לפרופ' ארנון סופר ויבגניה ביסטרוב, שראה אור לראשונה באפריל 2006, במסגרת קתדרת חייקין באוניברסיטת חיפה, והוא שטבע את המונח שהפך שגור היום: מדינת תל אביב. הביקוש הרב לחוברת הביא להדפסת מהדורה נוספת ומעודכנת שלו במאי 2008]
[בתמונה: כריכת החוברת: 'מדינת תל אביב - איום על ישראל' לפרופ' ארנון סופר ויבגניה ביסטרוב, שראה אור לראשונה באפריל 2006, במסגרת קתדרת חייקין באוניברסיטת חיפה, והוא שטבע את המונח שהפך שגור היום: מדינת תל אביב. הביקוש הרב לחוברת הביא להדפסת מהדורה נוספת ומעודכנת שלו במאי 2008]

[לאוסף המאמרים: 'בין רפורמה משפטית למהפכה משטרית', לחצו כאן]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא, דווח לנו!

נושאים להעמקה

מקורות והעשרה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *