משה קינן: נפתח הפתח להקמת מדינה דו לאומית בשליטה פלסטינית, בין הים לירדן

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית לשימוש ברמה CC BY 2.0,  שהועלתה על ידי Giulia Forsythe לאתר flickr]

[לאוסף המאמרים על דמוגרפיה, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על משא ומתן, לחצו כאן]

אל"ם במילואים משה קינן הינו מומחה לתכנון אסטרטגי ולניהול סימולציות ברמות הלאומית והבינלאומית. שימש כמדריך הראשי של המכללה לביטחון לאומי, בשנים 2004-2002.

לאתר של משה קינן, לחצו כאן.

*  *  *

תכנית המאה של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ הממה הן את הישראלים והן את הפלסטינים וסופה מי ישורנה, אך אין זו הפעם הראשונה שמעמד היסטורי כמו זה מציב דילמות בפני הצדדים.

גם בכ"ט בנובמבר 1947, כשהתקבלה החלטת האו"ם 181, על תכנית החלוקה, חוו - כפי הנראה - המנהיגים לבטים דומים. ברצוני לנסות לתאר ולנתח, באמצעות דילמת הפחדן ודילמת האסיר, את שתי פרשות הדרכים הללו.

הכרזת החלוקה של ארץ ישראל ב-1947 העמידה את השחקנים המרכזיים בדילמה. האם לקבל את ההצעה או להתנגד לה?

דוד בן גוריון בחר לקבל את הצעת החלוקה. זאת, למרות הסיכון שעלה ממנה לקיומה של מדינה יהודית קטנה בשטחה, ושברירית מבחינה גאוגרפית ודמוגרפית. כידוע, מדינות ערב-מצרים, ירדן, עיראק, וסוריה באמצעות צבא המתנדבים של קאוקג'י, בחרו שלא לקבל את הצעת החלוקה ופתחו במלחמה.

כמו בשנת 1947, כך גם בשנת 2020 נמצאים אותם שחקנים (כמעט) בדילמה באשר להמשך פעולתם וההשלכות הבלתי צפויות של מעשיהם. ניתן לנתח את הדילמות הללו על פי שני  מודלים קלאסיים: דילמת הפחדן (Chicken Game) ודילמת האסיר (Prison Dilemma).

שנת 1947

ב'משחק הפחדן', נמצאים השחקנים בתהליך התנגשות ברור, במצב של ודאות מוחלטת, וכל המידע מצוי בידיהם. במידה ושני השחקנים יתנגשו, הרווח שלהם יהיה הנמוך ביותר. במידה ומי מהם יסטה ממסלול ההתנגשות הוא יסומן כ"פחדן". השחקן היריב יכול לסטות אף הוא, ובכך להביא לרווח מרבי לשני הצדדים. בה בעת, הוא יכול להעדיף להמשיך במסלול ההתנגשות על מנת למקסם את רווחיו.

[להרחבת המושג: 'ודאות', לחצו כאן]

בין הכרזת החלוקה לבין יציאת הבריטים מארץ ישראל והכרזת העצמאות (14 במאי 1948) נמצאו שני השחקנים - היישוב היהודי ומדינות ערב - במסלול התנגשות. הראשון ש"מצמץ" היה דוד בן גוריון. הוא הבין, שהתנגדות לתכנית החלוקה תביא לתגובה בינלאומית חריפה ו"תסמן" למדינות ערב, שיהיה זה אך טבעי וצודק מצידן (בלי קשר לבחירתן האם להסכים או לא להסכים לתכנית החלוקה) להגן על האינטרסים של ערביי ארץ ישראל, ולפתוח במלחמה כנגד היהודים.

לענייננו בן גוריון, היה ה"פחדן". הוא סטה ממסלול ההתנגשות על ידי הסכמה לתכנית החלוקה. אם גם הערבים היו סוטים מן המסלול, הייתה נמנעת המלחמה ותכנית החלוקה הייתה יוצאת אל הפועל. הערבים לא סטו ממסלול ההתנגשות מתוך הנחה שירוויחו הרבה יותר במלחמה, ממה שהוצע להם בתכנית החלוקה. הם אילצו, אם כך, את בן גוריון ואת היישוב לגייס את כל המשאבים ולהילחם את מלחמת השחרור.

מלחמה זו הביאה תועלת רבה יותר ל"פחדן", בן גוריון, עם הקמתה של מדינה יהודית רחבה וברת הגנה, הרבה יותר מאשר בהצעת החלוקה, על פיה המדינה היהודית הייתה בסכנת ביתוק בצפונה, במרכזה ובדרומה. תוצאות המלחמה חקוקות בכינוייה השונים על ידי כל צד: מלחמת השחרור של היהודים מול 'הנכבה' (האסון) של הפלסטינים.

ניתוח ההחלטות משנת 1947 יכול להיבחן גם על פי מודל 'דילמת האסיר'. בדילמת האסיר אף צד אינו יודע מה מצבו של הצד השני ועליו לקבל החלטה עצמאית, רציונלית, במצב של אי וודאות.

[לסדרת מאמרי עצמאות וזיכרון, לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'אי ודאות', לחצו כאן]

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית לשימוש ברמה CC BY 2.0,  שהועלתה על ידי Giulia Forsythe לאתר flickr]

החלטת שני הצדדים לקבל את הצעת החלוקה הייתה גורמת לנזק הנמוך ביותר לשניהם. עם זאת, החלטת של מי מהצדדים שלא לקבל את הצעת החלוקה, מתוך אמונה ביכולתו הצבאית, יכלה להביא לו תועלת רבה יותר על פני יריבו, אם הצד השני היה נרתע ממלחמה. כמובן שבמצב בו שני הצדדים היו מסרבים להצעת החלוקה והיו יוצאים למלחמת חורמה, היה הרווח הכולל הנמוך ביותר לשניהם. בן גוריון בחר לקבל את הצעת החלוקה. הערבים בחרו להילחם. בשלבים הראשונים של המלחמה ספג היישוב הפסדים ואבדות קשות, אך ידע להתאושש ולנצח, ניצחון היסטורי שקיבע את גבולות המדינה במערכת הבינלאומית. הפלסטינים לא זכו במדינה וחלקי השטח שנותרו עברו לשליטת ירדן ומצרים.

2020

טראמפ מציע לישראל את תכנית המאה. בנימין נתניהו ואבו מאזן צריכים להחליט, האם להתקדם במסלול התנגשות, או לסטות ממנו.

מהו אותו מסלול התנגשות? במקרה זה, בניגוד למקרה 1947, מסלול ההתנגשות לא נוצר מהתנגדות הצדדים לתכנית, אלא מעצם קבלתה. מסלול ההתנגשות יתקיים במידה ושני הצדדים יקבלו את התכנית ויפעלו על פיה. התוצאה הסופית של מסלול ההתנגשות תהיה הקמת מדינה דו לאומית, בשליטת הרוב הפלסטיני, בין הים לירדן, בשלבים:

 • בשלב הראשון תתקיים מדינת ישראל ולצידה מדינה פלסטינית חלולה, חסרת רצף טריטוריאלי, תלויה תלות מוחלטת בישראל.
 • בשלב השני - בהמשך לתהליכי תלות גומלין הדוקים ואינטנסיביים של המערכות ותתי המערכות הכלכליות, הסביבתיות, התכנוניות, הדמוגרפיות, הביטחוניות והפוליטיות, ועוד, בין הים לירדן - יתקיים דה-פקטו שילוב בין שתי המדינות, במסגרתו לרוב הפלסטינים לא יהיו זכויות פוליטיות.
 • בשלב השלישי, בהמשך להתעוררות פלסטינית שעיקרה דרישה לשוויון זכויות, תיווצר, בפועל, בתהליכים דמוקרטיים, מדינה דו לאומית בעלת רוב פלסטיני, בין הים לירדן.

[בתמונה: התוצאה הסופית של מסלול ההתנגשות תהיה הקמת מדינה דו לאומית, בשליטת הרוב הפלסטיני, בין הים לירדן, בשלבים... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי hosny_salah לאתר Pixabay]

החלטתו של בנימין נתניהו לקבל את הצעתו של טראמפ הינה עלייה של ישראל על מסלול התנגשות. אם אבו מאזן היה בוחר לקבל את ההצעה היו הפלסטינים על מסלול ההתנגשות גם כן.

החלטתו של אבו מאזן, שלא לקבל את תכניתו של טראמפ מציבה אותו, אמנם, כ"פחדן". היא ממריצה את הצד הישראלי להמשיך במסלול מתוך הנחה ש"הפחדן" נמנע מהתנגשות, והרווח לישראל רק ילך ויגדל. אך לטווח הבינוני והרחוק, החלטת אבו מאזן לסטות ממסלול ההתנגשות תשרת את האינטרס הפלסטיני הבסיסי, להשתלט על המרחב שבין הירדן לים.

"מפת הכתמים" של התכנית הינה מטעה. מבחינה ויזואלית ניכר שהשטח המוקצה לפלסטינים צומצם לממדים חסרי תקדים בתולדות הסכסוך. אולם, אם תיבחן המפה הדמוגרפית בין הירדן לים, כיום ובעשרות השנים הקרובות, יסתבר שהרוב המוחלט יהיה פלסטיני. המשמעות ברורה: כמו ב-1947, הצד החלש מעדיף שלא להתנגש בצד החזק ממנו, אך בלית ברירה ייאלץ להתמודד מולו באמצעים שונים שיוכלו להביא לו ניצחון גדול, בטווח הבינוני והרחוק.

נתניהו, או כל מי שיעלה לשלטון בישראל, יוכל למנוע מישראל את העלייה על מסלול ההתנגשות, על ידי דחייה או הימנעות ממימוש מעשי של תכנית המאה וכניסה למשא ומתן ישיר עם הפלסטינים. זאת, מתוך כוונה ישראלית כנה לשמור על האינטרסים הפלסטינים ולמצוא פתרון שישמר את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לצידה של מדינה פלסטינית עצמאית, חזקה ומשגשגת.

מה מייחד את התנהגות השחקנים ב-1947 ובשנת 2020?

בן גוריון ידע, בשנת 1947, שהערבים יסרבו להצעת החלוקה. ראשי היישוב דאגו במשך שני עשורים להכין את הקרקע מבחינה מדינית, צבאית, כלכלית וחברתית להתנגשות קשה עם הערבים. היה ברור לו שיש צורך בהרחבת שטחה של ישראל מעבר למוצע בתכנית החלוקה. הוא ידע כיצד לשחק את המשחק. הוא בחר להיות "הפחדן" בידיעה ברורה שמדינות ערב ימשיכו במסלול ההתנגשות מבלי שהיו מוכנים, מתואמים ונחושים להילחם למען ערביי ישראל (הפלסטינים).

אבו מאזן יודע, בשנת 2020, שביבי ומרבית הישראלים יקבלו את הצעת טראמפ וימשיכו לנגוס בשטח הפלסטיני. ברור לו שתאוות השטח של הישראלים אינה יודעת שובע, בייחוד כשהיא נתמכת על ידי מעצמת על. הוא יודע שאם יסכים להצעת טראמפ הוא עולה על מסלול התנגשות. הוא בוחר לסטות ממנו. הוא יודע כיצד לשחק את המשחק. הוא בוחר להיות "הפחדן" והוא מאפשר לישראלים להמשיך במסלול ההתנגשות של הרחבת שטחה של ישראל מבלי רצון אמיתי של ישראל להילחם עליו או להקיז את דם בניה, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון. הוא יודע שהפלסטינים בשנת 2020 והלאה - כמו הישראלים בשנת 1947 - מאמינים בצדקתם ויקריבו את עצמם לקבלת זכויותיהם. בה בעת הוא גם יודע שהדמוגרפיה היא הקובעת במערכת שבין הים לבין הירדן; ואולי, אין צורך להקיז דם פלסטיני, אלא פשוט לקרוס כגוש אחד לתוך מדינת ישראל.

[בתמונה: הדמוגרפיה קובעת... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי BilliTheCat לאתר Pixabay]

כיצד יכנו הצדדים את התהליך הזה בעוד כמה עשורים? קשה לנחש, אך קל מאד להבין עכשיו את ההשלכות ההרסניות, בכל התחומים, על אופייה וקיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית בין הים לבין הירדן.

[לאוסף המאמרים על דמוגרפיה, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על משא ומתן, לחצו כאן]

מקורות והעשרה

8 thoughts on “משה קינן: נפתח הפתח להקמת מדינה דו לאומית בשליטה פלסטינית, בין הים לירדן

 1. מרתק
  לאחר סיום התואר השני, התחלתי לכתוב ספר על המים בעתיד, מה יקרה אם לא ישמרו?
  פרקים בספר זה בעית מי תהום ומצב ים המלח.
  לדעתי במסגרת הפתרון המשולב עם הערבים ובמידה וכולם יתאחדו לטפל בבעיות אלו, יוכלו להשתלב פרקים שלך יחד עם פרקים שלי.
  בוא ניפגש( לאחר משבר הקורונה) ונדבר על זה
  להשתמע

 2. מסכימה עם כל מילה שזו ההתפתחות הסבירה אם המהלך לא יתמסמס.
  גם ללא הסכם המאה אנחנו בדרך למדינה דו לאומית עם סבירות גבוהה לאותה התפתחות, רק ביותר זמן.
  אולי יתפתח בדרך איזה רעיון גאוני שיוציא אותנו מהמסלול הדטרמינסטי הזה.

 3. יפה מאוד ומבט מעניין על הנושא הככ חשוב.
  יחד עם זאת. במו"מ שאד צוהל והדני בוכה לא נפתור את הבעיה עם גילמה דל האסיר או דל האחר.
  לשיטתי, אחרי "שנפלתי" מתוצות הסכם אוסלו אני מחזיק בדעה שלא יהיה פתרון המראה לעין אלא טם ץיבור ירדן לפלסטינים.
  חוץ מזה תמיד אמרתי שאתה צריך להיות רמד"ן!

 4. קודם כל הדמוגרפיה הולכת ומתבררת כדחליל.
  הערבים בין הים לנהר יורדים בצורה דרמטית ברמת הפריון לאישה, בעוד היהודים נשארים גבוה יחסית.
  ההגירה מיו"ש ועזה גם היא גדולה, יותר מרמת הירידה מהארץ של יהודים באופן יחסי.

  שנית, בפעם הראשונה מוצגת תוכנית לפלסטינים בה באופן ברור הזמן עובד לרעתם.
  הם יקבלו רק אם יתנו. לא יתנו, לא יקבלו וישראל תוכל להנות מהגזרים בלי לשלם את מלוא המקלות ואפילו לקבל עוד גזרים.
  נכון שזה מותנה בזכיית טראמפ בבחירות. זו סיבה משמעותית לתיקווה שעדיין קיימת אצלם שאולי הזמן עובד לטובתם, מעבר לאיוולת הרגילה שלהם להחמיץ הזדמנויות מאז 1947 ומעבר לכך שמטרתם איננה שלום בכל מקרה – לא היה שלום ולא יהיה שלום, אם זה מותנה ברצונם. מטרתם היחידה זה להחריב את ישראל.

  ולסיכום – עם ישראל עומד איתן רובו הגדול מאחורי הזכויות הלגיטימיות שלו ביו"ש. עם ישראל חזק. העם יודע שהפלסטינים לא מחפשים שלום אלא לריב ואין שום פרטנר (הוכח המון פעמים!) ובכל זאת אנחנו חזקים מספיק, נפשית ופיזית, לעמוד על שלנו ולגבור על כל חורשי רעתנו, בעזרת השם כמו שנאמר.

  מציע להפסיק עם ראיית שחורות, תבוסתנות ודמורליזציה ועם הקינות על עיסקת השלום המדהימה שרקח הנשיא טראמפ לטובת מדינת ישראל.

  • ניתוח מעניין, הרבה אמת לגבי 1947 (בעיקר דילמת הפחדן. כאשר דילמת האסיר במקרה הזה לא ככ קוהרנטית).
   אבל הלוגיקה שגויה לגבי 2020 מסיבה פשוטה: הסקת המסקנות מתקבלת מאקסיומה בלתי מוסברת ולא מוכחת שבשלב השני לאחר הקמת המדינה הפלסטינית המצומצמת יותר יתקיים דה-פקטו שילוב בין שתי המדינות.
   איך אתה יודע? איך זאת נקודת העבודה שלך?
   יש גדר הפרדה, ונניח שיש ליהודים גישה חופשית אפילו להתנחלויות מבודדות.
   איך זה הופך שילוב דה-פקטו בין שתי המדינות?
   ידוע למי ניתנה הנבואה…

   השלב השלישי, שגם הוא מוטל בספק, מסתמך אך ורק על האקסיומה הלא ברורה של התגשמות השלב השני (וגם אז הוא לא מוכח).

   בקיצור – ניתוח מעניין עם כשל לוגי.

  • בעל המאמר צודק. ברם, כפי שאנו היהודים הגלותיים עולים לארץ אבות-אבותינו ישראל היחידה, כך גם ערביי-ארץ יכולים לחזור לארצות-ערב הרבות שמשם אבות-אבותיהם פלשו לארץ ישראל במאה ה-19. אבל הערבים לא יחזרו לעולם לארצות-ערב, כי מלמדים את ילדיהם שקרים שארץ-ישראל (פלסטין) היא ארץ ערבית מאז ומאולם, כי היהודים הם עם זר, כי השואה היהודית לא הייתה קיימת בכלל (נשיא פלסטינים אבו-מאזן עשה דוקטורט שקרי על הכחשת השועה היהודית בזמן מלחמת העולם השנייה, כי הפלסטינים משמשים את כל ארצות-ערב כחיל-חלוץ להכחדת המדינה היהודית ישראל היחידה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *