גרשון הכהן: תוכנית הלימודים במכללה לביטחון לאומי מה צריך ללמוד?

עיונים בבטלם 14

[להורדת החוברת לחץ: עיונים בביטחון לאומי מס' 14]

המכללה לביטחון לאומי הוא מוסד לאומי הפועל באחריות צה"ל, שהוקם בתוקף החלטות ממשלה מ- 1963 ומ- 1977, ומכשיר קצינים בכירים בארגוני הביטחון, בישראל ובחו"ל. האלוף גרשון הכהן עמד בראשו כחמש שנים. החוברת הזו הינה חלק מוויכוח שהתקיים בין כתליה על התכנים שאמורים להיות מועברים בה.

להלן עיקרי הדברים:

בבית ספר לטיסה מלמדים לטוס, בבית הספר להנדסת מכונות מלמדים לבנות ולתחזק מכונות. האם בבית הספר לביטחון לאומי מלמדים לעשות ביטחון לאומי? ממש לא. לימודי טיסה ולימודי ביטחון לאומי שונים במהותם.

בלימוד טיסה, כמו בלימוד הנדסת מכונות, ישנו קשר סיבתי ישיר, בין מה שנלמד ונרכש על ידי התלמיד, לבין תפקודו של אותו תלמיד, כבוגר תכנית ההכשרה. בבית ספר לביטחון לאומי, לעומת זה, הקשר בין תשומות כתכני לימוד, לבין תפוקות הבאות לביטוי בתפקוד הבוגרים, מתקיים אחרת, והוא ממש לא קשר סיבתי.

קיים גם הבדל בין לימודי הפעולה בשדה הטקטי לבין לימודי הפעולה בשדה האסטרטגי: בשדה הטקטי קיימות צורות יסוד, ולימוד שלהן הוא תנאי הכרחי לפעולה אפקטיבית. בתוך כך, אפשר וצריך ללמד נהלים, תהליכי עבודה ושיטות פעולה המתפקדות עבור המתכננים והמבצעים כתבניות יסוד שניתן לתרגלן ולהפעילן בהתאמה לאופי המשימה. בשדה האסטרטגי – בדיוק להפך. פעולה על פי תבניות קבועות מראש אל מול יריב מסתגל תוביל לכישלון.

על כן, תכלית המב"ל מחויבת לשני תוצרים עמם יצא החניך בסיום השנה: האחד, מצפן – על לאומי והשני , שיעור קומה אישיותי בעל סגולות של בכירות.

החלק השני של החוברת עוסק בהכשרת הקצונה הבכירה:

אסכולה אחת מחייבת את התלמיד לפתוח את לימודי הפילוסופיה בראשית ימיה, ביוון, מהפרה-סוקרטים והלאה. כמובן רצוי לדעת לשם כך יוונית עתיקה. אחר כך, יש ללמוד אפלטון ואריסטו ולעבור לפילוסופיית ימי הביניים שאותה רצוי ללמוד בלטינית. רק מכאן ניתן להגיע אל הפילוסופיה האירופית במאה ה- 17 והלאה. כמובן, יש ללמוד היגל בגרמנית. שליטה בשלוש-חמש שפות היא תנאי הכרחי. אחרי 15-10 שנים רשאי התלמיד לעלות למגרש להתחיל לשחק. לפני כן מי שמך?

התפיסה הבריטית – אמריקאית, שהיא תפיסה קרובה ללבו של האלוף הכהן, אומרת שעם תחילת הלמידה אפשר לעלות למגרש ולהתחיל לשחק. במילים פשוטות: תתחיל לשחק, ובדרך תורחב ותועמק ההבנה. אפשר לדחות גישה זו כמהוה פתח לשרלטנות. כמובן, גישה זו מאיימת על הגישה הקלאסית בנטילת הסמכות הבלעדית הנתונה בידי מלומדים שישבו 20 שנה בספריות. אבל, גישה זו מאפשרת לשחק וליהנות ממשחק התבונה והמחשבה כבר בראשית הדרך. לימודים הם כמובן עניין הכרחי אבל בהתמקדותי בתהליך התגבשות הבנותיי, טוען הכהן, אני מגלה שאת כל מה שלמדתי, כולל מה שלמדתי בישיבה, התחלתי להבין רק אחרי 40 שנות חיי מעשה. הווית המעשה היא זו המאפשרת לאדם להבין הבנה ממשית מה שכתוב בספרים.

כאשר צריך לפתח קצונה בכירה, יש לשאול לאן פנינו ומה המבחן שלנו, שהרי אם מתהוות כל יום בעיות חדשות, ומתפתחות צורות חדשות להפעלת הכוח ואולי הכול חד-פעמי, מה ההכרח בלימוד ניסיון העבר, ומה לימוד כזה יכול להבטיח לגבי העתיד? בכל זאת, הכל מודים, כי הניסיון והידע הישן הכרחיים, אלא שהם לעולם אינם מספיקים. יצירתיות, גמישות, שיעור קומה של מצביאות הם לב העניין. איך מפתחים זאת? זו השאלה וזהו האתגר.

 גלילות, מרכז המחקר של המכללה לביטחון לאומי, צה"ל.

[להורדת החוברת לחץ: עיונים בביטחון לאומי מס' 14]

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *