John Arquilla, David Ronfeldt (eds.): Networks and Netwars The Future of Terror, Crime, and Militancy

Networks and Netwars

דויד רוֹנְפֶלְדְט (Ronfeldt) וג'ון ארקילה (Arquilla) – שניים מחוקריו של תאגיד "ראנד" תלו ב- 2001 את הכישלון להתמודד עם ארגוני הטרור והפשע המאורגן בחוסר היכולת של ארגונים ביורוקרטים באותה עת, להסתגל לסוג המלחמה שכפו עליהם הארגונים הללו. הם פיתחו את המונח "מלחמה ברשת" ("Netwar"), המתאר צורת התהוות חדשה של קונפליקט. המשתתפים בצורת התהוות זו משתמשים לצורכיהם ב"רשתות" , כשהם מתאימים לעידן האינפורמציה (קרי, לעידן ה"מידע" והידע) את המבנה הארגוני שלהם; את הדוקטרינה, האסטרטגיה והטכנולוגיה.

פיתוח סוגיית "המלחמה ברשת" הואץ בעקבות פיגועי ה- 11 בספטמבר 2001 בניו יורק ובוושינגטון על ידי רשת הטרור של אל קעידה. זהו ניסיון להתמודד מאז עם ארגון מבוזר, הפרוס ברחבי העולם בצורת רשת והיכול לממש את כוונותיו, ללא קשר ממשי (כמו דיאלוג, פגישות, העברת אינפורמציה, טלפונים, שליחת פקס, אי-מייל וכדומה) בין גורמיו השונים, ומרבית סוגי הפגיעה בגורם זה או אחר ברשת אינה מסכנת את קיומו של הארגון ו/או מצליחה להשבית את פעולותיו. צורת ארגון ואסטרטגיית פעולה דומים (אך לא זהים) מיוחסים גם לארגוני החיזבאללה בלבנון והחמאס ברצועת עזה וביהודה ושומרון. לטענתם של רוֹנְפֶלְדְט וארקילה, הגופים הציבוריים חייבים למצוא איזון חדש בין מערכות היררכיות שמרניות למערכות שטוחות דינאמיות, על מנת לשכלל את דרכי הסתגלותם לפרדיגמה החדשה, בדרך שתאפשר מאבק אפקטיבי בגורמי הטרור והפשיעה (Ronfeldt and Arquilla, 2001). המפתח למציאת האיזון הזה הוא הבניית תרבות ארגונית שתאפשר "יצורו" של ידע רלוונטי והפצתו לצרכנים בזמן אמת.

הספר ניתן להורדה באתר ראנד

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *