פישוט של מורכבות

פישוט של מורכבות

[תמונת המקור]

פישוט של מורכבות (Simplifying Complexity) הוא תחום עולה בחקר המורכבות. מטרתו למצוא את החוקים הספורים, הפשוטים שמהם מתהווה מורכבות, על מנת להחזיר לנו משהו מיכולת החיזוי שאבדה לנו בעולם של מורכבות רבה ודינאמיות מואצת.

חשיבות הפישוט נובעת מכך, שככל שמערכת מורכבת יותר גדל מרווח אי הוודאות בהתאמה, וכך גדלים הסיכויים שדברים יצאו משליטה ותוצאות בלתי צפויות (תב"צים) תתרחשנה.

פישוט של מורכבות נעשה באמצעות תצפית ובחינה של מערכות מורכבות על מנת לזהות את התבניות / הדפוסים החוזרים שמניעים אותם.

כלי חשוב נוסף לפישוט של מורכבות הוא הרשת, המאפשרת לתאר מערכת מורכבת באופן ויזואלי, ולמדוד את האינטראקציה שבין מרכיביה באמצעות אלגוריתמים. הכלי לניתוח רשתי של רשתות חברתיות קרוי ניתוח רשתות חברתיות (Social Network Analysis - SNA; ולניתוח ארגונים קרוי ניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis - ONA).

רשת מפשטת מורכבות

[תמונת המקור]

מקורות והעשרה

3 thoughts on “פישוט של מורכבות

  1. Pingback: ההבדל בין 'תפיסה' ל'היכרות'? - ייצור ידע

  2. Pingback: למה רצח תאיר ראדה הפך לקונספירציה? - ייצור ידע

  3. Pingback: אנחנו, הטרור ותופעת המסגור - ייצור ידע

Comments are closed.