פנחס יחזקאלי: היזון חוזר שלילי – משוב שלילי

תקציר: משוב שלילי או היזון חוזר שלילי (Negative feedback) הוא אחד משני סוגים של היזון חוזר – שלילי וחיובי – המתבצעים בשתי תקופות זמן קריטיות לארגון: בזמן אמת ואחרי הביצוע. משוב שלילי - היזון חוזר שלילי מחזיר מערכת שסטתה מהיעד ליעדה המקורי. מיועד למנוע שריפת אנטרופיה. משמעו, שמערכת סטתה ממטרתה ומהתכנון להשגת המטרה, והיא מנסה לחזור למטרה.

משוב שלילי

[התרשים: ייצור ידע]

המאמר עודכן ב- 19 במאי 2021

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

משוב או היזון חוזר (Feedback) הוא תגובה שמתקבלת מהסביבה על פעולה שמבצעת מערכת מורכבת. המשוב הוא אחד מארבעת מרכיבי היסוד של כל מערכת (קלט, תהליך, פלט ו-משוב).

משוב שלילי או היזון חוזר שלילי (Negative feedback) הוא אחד משני סוגים של היזון חוזר – שלילי וחיובי – המתבצעים בשתי תקופות זמן קריטיות לארגון: בזמן אמת ואחרי הביצוע

משוב שלילי - היזון חוזר שלילי מחזיר מערכת שסטתה מהיעד ליעדה המקורי. הוא מיועד למנוע שריפת אנטרופיה. משמע, שמערכת סטתה ממטרתה ומהתכנון להשגת המטרה, והיא מנסה לחזור למטרה.

לדוגמה, איתור תקלה במערכת נשק של טנק טרם יציאה לקרב. דוגמה מתוחכמת יותר היא של מערכת תנועת האוכלוסייה כאשר העורף מותקף במלחמה. אז ריכוז הפליטים בשטח שלא הותקף ושיש בו מערך שירותים איכותי לאוכלוסיית הפליטים ילך ויעלה. מרמה מסוימת של ריכוז הפליטים, רמת השרות כבר לא תהיה מספיקת. אז, תרד המוטיבציה של הפליטים להגיע לשם וכמות הפליטים באותה נקודה תתייצב.

קיימים שני סוגים של משוב או היזון חוזר (Feedback)  שלילי וחיובי – המתבצעים בשתי תקופות זמן קריטיות לארגון: בזמן אמת ואחרי הביצוע:

[להרחבת המושג: משוב - היזון חוזר, לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'היזון חוזר חיובי', לחצו כאן] [להרחבה בנושא: 'שריפת אנטרופיה', לחצו כאן'] [להרחבת המושג: 'מטרה של מערכת', לחצו כאן] [לאוסף המאמרים: 'הכל על מוטיבציה', לחצו כאן]

שני סוגי משוב

ניתן להמחיש את ההבדל בין המשובים – השלילי והחיובי – בעזרת שלושת התרשימים הבאים:

הבעיה

התרשים שלמעלה ממחיש בעיה בתהליך עבודה: פעולה מסוימת מתבצעת בין A ל- B ומסומנת במספר 1. הפעולה שקדמה לה מסומנת במספר 2 והפעולה שבוצעה אחריה במספר 3.

משוב שלילי

בתרשים שלמעלה הוספנו גורם של סיכון בתהליך, שמאיים להסיט את המערכת מהשגת מטרתה. הוא מסומן במספר 4. כתוצאה מכך, ניתן משוב שלילי. משמע, מוצעת פעולה שתחזיר את המערכת לתכנון המקורי בדרך למטרה והיא מסומנת במספר 5. נקיטת פעולה כזו הינה שיפור ב- יעילות הארגונית.

[להרחבת המושג 'יעילות', לחצו כאן]

משוב חיוביבתרשים הזה (למעלה) מוצג המשוב השלילי אותו ראינו בשקף הקודם מול המשוב החיובי, הממחיש הזדמנות עבור הארגון: התובנה שניתן לדלג בכלל על פעולה מס' 1 שיצרה את הסיכון ולהגיע מכיוון אחר ישירות ל- B מבלי שיידרש בכלל לעבור דרך A. נקיטת פעולה כזו מקדמת את ה- אפקטיביות הארגונית.

משובים אלה מתבצעים בשתי תקופות זמן קריטיות לארגון:

  • בזמן אמת: כיוון שהמטרה היא התכלית והבסיס לקיומה של מערכת מורכבת, המשוב בזמן אמת נועד לוודא את השגת המטרה!
  • אחרי: זהו חלק מתהליך ההתאוששות של המערכת והפקת הלקחים שלה.

[להרחבת המושג 'אפקטיביות', לחצו כאן]

מקורות והעשרה

2 thoughts on “פנחס יחזקאלי: היזון חוזר שלילי – משוב שלילי

  1. Pingback: יוסף זהר: 'הבעיה המעגלית' של העומס בבתי המשפט - ייצור ידע

  2. Pingback: סוכני השינוי - הנכס הגדול של המנכ"ל - ייצור ידע

Comments are closed.