פנחס יחזקאלי: למידה – צבירה של ידע, תובנות, יכולות או מיומנויות והטמעתם

תקציר: נגדיר 'למידה' (Learning) כתהליך של רכישה, הרחבה או שיפור של ידע, תובנה, יכולת או מיומנות. על כן, הלמידה היא שינוי וצמיחה בכל תחום שהוא. פעמים רבות תבוא הלמידה לידי ביטוי בשינוי התנהגותי, הניתן למדידה. בשפת המערכות המורכבות, ניתן לראות את הלמידה כיצירת / ייצור אנטרופיה ארגוניתלמידה היא תהליך קריטי לארגון, ולכל אחד מהפרטים המרכיבים אותו: כל הידע שלנו מקורו בהתנסות אישית וקבוצתית, והתנסות היא סוג של למידה, גם אם לעתים, היא נעשית באופן בלתי מודע. אישיותנו מתעצבת כתוצאה מלמידה, המתרחשת בעת חיכוך עם הסביבה. בעצם, היסטוריית הלמידה שאנו צוברים היא מרכיב קריטי בהבדלים שבין בני אדם!

[למידה מתוך הוראה והדרכה. ז'אן-פרנסואה מילה - Saint Louis Art Museum official site, התמונה היא נחלת הכלל]

[לאוסף המאמרים על 'למידה', לחצו כאן]

המאמר עודכן ב- 24 למרץ 2020

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

למידה מהי? נגדיר 'למידה' (Learning) כתהליך של רכישה, הרחבה או שיפור של ידע, תובנה, יכולת או מיומנות. על כן, הלמידה היא שינוי וצמיחה בכל תחום שהוא. פעמים רבות תבוא הלמידה לידי ביטוי בשינוי התנהגותי, הניתן למדידה. בשפת המערכות המורכבות, ניתן לראות את הלמידה כיצירת/ייצור אנטרופיה ארגונית.

למידה היא תהליך קריטי לארגון, ולכל אחד מהפרטים המרכיבים אותו: כל הידע שלנו מקורו בהתנסות אישית וקבוצתית, והתנסות היא סוג של למידה, גם אם לעתים, היא נעשית באופן בלתי מודע. אישיותנו מתעצבת כתוצאה מלמידה, המתרחשת בעת חיכוך עם הסביבה. בעצם, היסטוריית הלמידה שאנו צוברים היא מרכיב קריטי בהבדלים שבין בני אדם!

[להרחבה בנושא 'ידע' לחצו כאן] [להרחבה בנושא יצירת/ייצור אנטרופיה, לחצו כאן]

הלמידה קיימת, הן ברמת הפרט, והן ברמת הארגון:

[בתמונה משמאל: כריכת ספרו של פיטר סנג'י, הארגון הלומד, שראה אור בשנת 1998 בהוצאת מטר]

  • ברמת הפרט: היכולת של פרטים בארגון להסתגל למקום העבודה, לחיברות שלו בתוכה ולהיקלטותו בקהילת העבודה (ובכך יתמקד הדף הזה).
  • ברמת הארגון: שינוי בתהליכי עבודה, בשיטות עבודה, בדרכי קבלת החלטות, באסטרטגיה ובדפוסי הפעולה של הארגון.

כמו אצל הפרטים, גם למידה ארגונית מתרחשת כל העת, וניתן להפריד אותה לשני סוגים:

  • למידה פורמלית: הקניית ידע, מיומנות ויכולת מקצועית;
  • למידה בלתי פורמלית וספונטנית: תהליך החיברות (סוציאליזציה) שעוברים העובדים: רכישת התנהגויות והרגלים חברתיים.

קיים הבדל בין תהליכי למידה אישיים ובינאישיים; לבין למידה של הארגון כמערכת: ארגונים שמפעילים כלים ומסגרות לפיתוח ולרכישת ידע על עצמם, נוסף על למידה אישית או קבוצתית, נקראים ארגונים לומדים - כשם ספרו של פיטר סנג'י (ראו תמונת כריכה משמאל) שלמידתם שונה מלמידת הפרטים, המרכיבים אותם.

[בתמונה משמאל: כריכת ספרו של פיטר סנג'י, הארגון הלומד, שראה אור בשנת 1998 בהוצאת מטר]

שתי גישות בסיסיות ללמידה

  • התנהגותית: למידה על ידי התניה. המושג 'התניה' משמעו קביעת תנאי, יצירת תלות בין קיומו של דבר אחד לדבר אחר (למשל, קשר בין התנהגות לתוצאה).
  • חברתית: למידה על ידי תצפית.

[להרחבה בנושא: 'התניה', לחצו כאן] [להרחבה בנושא הלמידה ההתנהגותית (הביהוויוריסטית), לחצו כאן] [להרחבה בנושא הלמידה החברתית, לחצו כאן]

[לאוסף המאמרים על 'למידה', לחצו כאן]

מקורות והעשרה