פנחס יחזקאלי: בעיה ושינוי מהמעלה השנייה – שינוי במבנה המערכת

תקציר: 'בעיה מהמעלה השנייה' היא בעיה לא ליניארית, מורכבת, שבה אין קשר ישיר בין הבעיה לפתרון. ההיפך מ'בעיה מהמעלה השנייה' היא 'בעיה מהמעלה הראשונה'בעיה ליניארית, פשוטה, עם קשר ישיר בינה לבין הפתרון. 'שינוי מהמעלה השנייה' עוסק בבעיות מהמעלה השנייה, שלכאורה לא נראה קשר בינן לבין הפתרון הנכון להן. במקרים כאלה, שינוי מהמעלה הראשונה אינו מביא לתוצאה הרצויה, כיוון שמבנה המערכת עצמה הוא החייב לעבור שינוי (שינוי בגוף החוקים השולטים במערכת, במבנה שלהם או בסדר הפנימי...

[בתמונה: כריכת הספר: 'שינוי: עקרונות של יצירת בעיות ופתירתן לווצלוויק ואח', שראה אור בהוצאת הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר, ספרית הפועלים, ב- 1979. אנו מאמינים שאנו עושים בתמונה שימוש הוגן]

[בתמונה: כריכת הספר: 'שינוי: עקרונות של יצירת בעיות ופתירתן לווצלוויק ואח', שראה אור בהוצאת הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר, ספרית הפועלים, ב- 1979. אנו מאמינים שאנו עושים בתמונה שימוש הוגן]

'בעיה מהמעלה השנייה' היא בעיה  לא ליניארית, מורכבת, שבה אין קשר ישיר בין הבעיה לפתרון. 'שינוי מהמעלה השנייה' עוסק בבעיות מהמעלה השנייה. במקרים כאלה, שינוי מהמעלה הראשונה אינו מביא לתוצאה הרצויה, כיוון שמבנה המערכת עצמה הוא החייב לעבור שינוי (שינוי בגוף החוקים השולטים במערכת, במבנה שלהם או בסדר הפנימי)...

[לקובץ המאמרים על ליניאריות וחוסר ליניאריות, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על מבנה ארגוני, לחצו כאן]

המאמר עודכן ב- 1 במאי 2022

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר 'ייצור ידע'.

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

זהו מאמר שני מתוך שלושה על בעיות, פתרונות ושינויים מהמעלות, הראשונה והשנייה; ועל ההבדלים ביניהם. למאמרים האחרים:

*  *  *

המושג, 'שינוי מהמעלה השנייה', לקוח מספרם הקלאסי של ואצלאוויק, ויקלנד ופיש - שינוי - עקרונות של יצירת בעיות ושל פתירת בעיות, שראה אור בעברית ב- 1979 (ראו תמונת כריכה למעלה), והביא גישה רעננה לפתרון בעיות, המבוססת על ההבנה של מורכבות.

מעטים ספרי הניהול שהצליחו לשמור על הרלוונטיות שלהם כל כך הרבה שנים. זהו, בהחלט, אחד מהם!

'בעיה מהמעלה השנייה' היא בעיה לא ליניארית, מורכבת, שבה אין קשר ישיר בין הבעיה לפתרון.

ההיפך מ'בעיה מהמעלה השנייה' היא 'בעיה מהמעלה הראשונה'בעיה ליניארית, פשוטה, עם קשר ישיר בינה לבין הפתרון. 

'שינוי מהמעלה השנייה' עוסק בבעיות מהמעלה השנייה, שלכאורה לא נראה קשר בינן לבין הפתרון הנכון להן. במקרים כאלה, שינוי מהמעלה הראשונה אינו מביא לתוצאה הרצויה, כיוון שמבנה המערכת עצמה הוא החייב לעבור שינוי (שינוי בגוף החוקים השולטים במערכת, במבנה שלהם או בסדר הפנימי.

[להרחבת המושגים: בעיה ושינוי מהמעלה הראשונה, לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'ליניאריות', לחצו כאן]

זהו שינוי, לא-ליניארי, 'מחוץ לקופסה'. בשפת תורת המערכות המורכבות, זהו שינוי בב'מושך' ('Attractor'), משמע, באותו אוסף של מצבים, המתווה את המציאות הנוכחית שלפיה אנו מתנהלים; וגם תופעה של משוב חיובי (Positive feedback), שתכליתו היא מציאת כיוונים חדשים למסלול החדש. ניצול הצלחה תוך הגדרת מטרה חדשה, טובה יותר מזו המקורית והשגתה.

לדוגמה, איתור במהלך קרב מטרה חשובה לאויב (שלא הייתה מוכרת קודם) ובעקבותיו שינוי תכנית הקרב תוך כדי תנועה.

לדוגמה: על מנת שהרכב ייסע מהר אין די בלחיצה על דוושת הגז. יש צורך גם לשלב הילוכים מהירים יותר.

[להרחבת המושג: 'חוסר ליניאריות', לחצו כאן] [למושג: 'תורת המערכות המורכבות', לחצו כאן] [למושג: 'מושך', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'משוב חיובי', לחצו כאן]

'בעיה מהמעלה השנייה' היא בעיה לא ליניארית, מורכבת, שבה אין קשר ישיר בין הבעיה לפתרון.  ההיפך מ'בעיה מהמעלה השנייה' היא 'בעיה מהמעלה הראשונה': בעיה ליניארית, פשוטה, עם קשר ישיר בינה לבין הפתרון.   'שינוי מהמעלה השנייה' עוסק בבעיות מהמעלה השנייה, שלכאורה לא נראה קשר בינן לבין הפתרון הנכון להן. במקרים כאלה, שינוי מהמעלה הראשונה אינו מביא לתוצאה הרצויה, כיוון שמבנה המערכת עצמה הוא החייב לעבור שינוי (שינוי בגוף החוקים השולטים במערכת, במבנה שלהם או בסדר הפנימי. [הכרזה: ייצור ידע]

[הכרזה: ייצור ידע]

ואצלאוויק, ויקלנד ופיש מביאים, במבוא לספר, דוגמה מצוינת ל'שינוי מהמעלה השנייה': 

(ואצלביק ואח', 1979, ע' 9)

כאשר בשנת 1334 כיתרה הדוכסית מטירול, מרגרטה מאולטאש את מצודת הוכאוסטרוויץ שבמחוז קירינתיה, היא ידעה היטב כי המבצר - הבנוי על צוק תלול, המתנשא מעל עמק - איננו ניתן לכיבוש ישיר; ולא יובס, אלא רק לאחר מצור ממושך.

[בתמונה: משל הדוכסית מטירול, מרגרטה מאולטאש את מצודת הוכאוסטרוויץ שבמחוז קירינתיה... התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Hans לאתר Pixabay]

[בתמונה: משל הדוכסית מטירול, מרגרטה מאולטאש את מצודת הוכאוסטרוויץ שבמחוז קירינתיה... התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Hans לאתר Pixabay]

במשך הזמן נהיה מצבם של הנצורים חמור ביותר: אספקת המזון שלהם כלתה והלכה, ונשאר בידם רק שור אחד ושני שקי שעורה.

אבל, מצבה של מרגריטה היה דחוק אף הוא, אם כי מסיבות שונות לגמרי: חייליה החלו להתפרע, קץ המצור לא נראה באופק, והיו לה עניינים צבאיים דחופים גם באזורים אחרים.

בנקודה זו החליט מפקד המבצע על דרך פעולה נואשת, שנראתה לאנשיו כשטות גמורה: הוא שחט את השור האחרון; ופקד למלא את בטנו בשעורה שנותרה, ולהשליך את הגווייה מעבר לצוק תלול, אל שדה שממול למחנה האויב. למראה אות הבוז שמלמעלה, נפלה הרוח הדוכסית . היא נטשה את המצור והסתלקה לה עם חייליה...

הנה באופן פרדוקסלי, התנהגויות "הגיוניות" המונחות על ידי השכל הישר נכשלות; ואילו פעולות "חסרות היגיון" כגון זו של מפקד מצודת הוכאוסטרוויץ מצליחות לגרום לשינוי המיוחל...

שינויים מהמעלה השנייה הם חלק מחיי יום יום, אבל אנו מתייחסים אליהם כ'נסים'...

ואצלביק ואח' (1979, ע' 36) טוענים ששינוי מהמעלה השנייה הוא חלק טבעי מחיי היום יום שלנו:

"...

  • אנשים מוצאים פתרונות חדשים.
  • גופים חברתיים מסוגלים לשפר את עצמם.
  • הטבע מוצא הסתגלויות חדשות;
  • ותהליכי התגלית המדעית או היצירה האומנותית מבוססים על החריגה ממסגרת ישנה אל מסגרת חדשה.

למעשה, אבן הבוחן המועכילה ביותר לבחינת 'בריאותה' של מערכת, היא בדיוק אותה יכולת מתמיהה, החורגת מן השכל הישר, אשר הברון מינכהוזן הפגין כאשר חילץ את עצמו מהבריכה על ידי משיכה בציצית שערו...

אבל למרות כל אלה, התרחשותו של שינוי מהמעלה השנייה נתפסת, בדרך כלל, כמשהו בלתי מבוקר, אפילו בלתי מובן, קפיצה קוואנטית, הארה פתאומית שמופיעה באופן בלתי צפוי, לאחר מאמץ שכלי ורגשי ממושך, ותכופות מתסכל, לפעמים בחלום ולפעמים כתוצאה מחסד דתי..."

[בתמונה: שינויים מהמעלה השניה נתפסים אצלנו כמעשי הברון פון מינכהוזן, החורגים מן השכל הישר... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי WikiImages לאתר Pixabay]

[בתמונה: שינויים מהמעלה השניה נתפסים אצלנו כמעשי הברון פון מינכהוזן, החורגים מן השכל הישר... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי WikiImages לאתר Pixabay]

[על הטעות הנפוצה: מתן 'פתרון מהמעלה הראשונה' ל'בעיה מהמעלה השנייה', לחצו כאן]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא דווח לנו!

[לקובץ המאמרים על ליניאריות וחוסר ליניאריות, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על מבנה ארגוני, לחצו כאן]

מקורות והעשרה