אשכולות הביטחון הלאומי

העוצמה הלאומית

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

נהוג לחלק את עוצמה הלאומית" לארבעה אשכולות עיקריים של עוצמה:

  1. העוצמה הצבאית ביטחונית.
  2. העוצמה המדינית - האזורית והבינלאומית.
  3. העוצמה הכלכלית.
  4. העוצמה החברתית.

העוצמה הלאומית מורכבת מסך כל מרכיביה ומהסינרגיה הנוצרת ביניהם.

לארבעת העוצמות ה"רגילות" ניתן להוסיף "עוצמות לאומיות" רבות נוספות. לדוגמה, עוד שלוש עוצמות בינלאומיות ואחת ייחודית שלנו:

1. טכנולוגיה.

2. תקשורת.

3. גאופוליטיקה.

4. העם היהודי (!!)

עיקרון מפתח בהבנת הקשר שבין העוצמות השונות: אין ארוחות חינם - No Free Lunch. כל השקעה בעוצמה אחת, תבוא על חשבון העוצמה האחרת!!