התעללות

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Alan Ireland לאתר flickr]

התעללות (abuse) היא ניצול יחסי אינטימיות, אמון, מרות או תלות לשם גרימת נזק גופני או נפשי לאדם או לבעל חיים, תוך שימוש לרעה בכוח או בסמכות. במקרה הקיצוני, מובילה התעללות למותו של קרבן ההתעללות.

כדי שתתקיים התעללות, חייב להיווצר מפגש בין שניים:

  • המתעלל: אם כזה שהנסיבות הביאו אותו למצב של התעללות; ואם אדם שבאישיותו טבוע הדפוס הזה.
  • הקרבן: אם כזה שנלכד במצב ללא מוצא (למשל: שבי, או התעללות מצד מנהל במקום העבודה); ואם אדם יש באישיותו מאפיינים קרבניים  (כמו משיכה סמויה למתעללים; נטייה לראות בעצמם את הסיבה להתעללות, ולקבל אותה, עובדה שמזינה את המתעלל ומלבה את ההתעללות; וכדומה). אנשים כאלה מזוהים על נקלה על ידי טיפוסים מתעללים, החוברים אליהם. כך למשל קיימים מצבים שבהם אשה שהיא קרבן התעללות, נחלצת מהמתעלל, אך 'נופלת' עד מהרה בידיו של מתעלל אחר...

סוג ההתעללות המוכר ביותר הוא ההתעללות בבן זוג או בילד במשפחה; אולם תופעת ההתעללות בעובדים על ידי מנהלים; או של התעללות בחיות על ידי בני אדם, נפוצה לא פחות.

לעיתים סיבת האלימות לסוגיה היא פסיכופתיה של המתעלל.

[להרחבת המושג 'פסיכופתיה', לחצו כאן]

העשרה