Jeppe Vilstrup Hansgaard: הקסם שבמעגלים

ככל שהתמקצעתי וצברתי ניסיון באבחון ובשיפור ארגונים, למדתי להעריך עוד ועוד ואת הקסם שבמעגלים, כדרך להאיץ זרימות ארגוניות, ביטול ביורוקרטיות, הימנעות מחיכוכים, הפחתת סיכונים, יצירת לולאות משוב שבאמת עובדות, וכדומה.

ברק לינג: מעגלי-שיח / סדנאות חיבור – אופטימיזציה ארגונית בדרכי נועם…

תקציר: הטכניקות לרישות עובדים רבות ומגוונות, אבל מעט מאוד נכתב עליהן, בין היתר כיוון שמטבע הדברים, זהו סודם המקצועי של העוסקים בכך. אני מבקש להציע טכניקה פשוטה יחסית, שמניסיוני משפרת מאוד את סיכויי ההצלחה באריגת הרשת הארגונית ושמשרתת אותי נאמנה כבר זמן רב. היא קרויה, "מעגל שיח" (Discourse Circles) או "סדנת חיבור"… [לקובץ המאמרים בנושא…

רישות (נטוורקינג) – אריגה וטוויה של רשתות באתר ייצור ידע

רישות (נטוורקינג - networking) הוא תהליך מכוון (בניגוד להתארגנות עצמית) של אריגת הרשת החברתית והארגונית למטרות שונות, כמו יצירת עוצמה והגדלתה; השבחתה של הרשת, וסנכרונה (אופטימיזציה של הרשת). ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות אריגה של רשתות חברתיות וארגוניות, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!

יחזקאלי ואונגר-משיח: האם יש נטוורקינג נשי?

האם יש נטוורקינג נשי? האם דפוסי יצירת הקשר של נשים בארגונים שונים משל גברים? פרופ' רוב קרוס (Rob Cross) - מרצה לניהול באוניברסיטת וירג'יניה, בבית הספר למסחר מקלנטיר (Mclntire School of Commerce), פרסם מספר תמונות רשת ממחקריו, העוסקות בהתנהגות הרשתית של נשים בארגונים, כפועל יוצא של חלקן באוכלוסיית העובדים...

חולי רז: כניסה לתפקיד דרך רשת הארגון

אוריינטציה - תמונת מצב ארגונית, לפני כניסה לתפקיד - היא אחת הסיבות העיקריות לפנייה של לקוחות לניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA). אבל, מעבר לדוח על מצב הארגון ועובדיו, חבויים ברשת 'אוצרות' רבים נוספים, שמי שנכנס לתפקיד חדש יכול לעשות בהם שימוש. לאחד מהם - תמונת קשרי הגומלין של בעל התפקיד הקודם -אקדיש את המאמר הזה.

פנחס יחזקאלי: מגוון השימושים ברשת הלינקדאין

רשת הלינקדאין נועדה, כל כולה, ליצירת קשרים מקצועיים ועסקיים בין משתמשיה. כיוון שכך, היא משמשת אותנו למטרות, מגוונות, מהצגת פרופיל (קורות חיים דיגיטליים) דינאמי וחיפוש עבודה; דרך פתיחת 'עמוד חברה'; ועד ביצוע 'רישות' ('נטוורקינג') עסקי; קידום מכירות; וכדומה...

רקפת ששון: הצלחה בעבודה

עובד הנחשב ל'מצליח' הוא ה'גיבור' של הארגון. זה שתופס תמיד את המקום הראשון בתחומו (מכירות למשל), וש'מטפס' כל הדרך למעלה. התדמית הזו אגב, מעוצבת במידה רבה על ידי הארגונים לצורכיהם. זו אחת הסיבות, שכולם שואפים להיות 'מצליחנים' בנוסח הזה, למרות שבפועל, רק מעטים יכולים באמת להיות שם.

יחזקאלי ואונגר משיח: רישות – להתקדם בארגון בעזרת הרשת…

הבנת הרשת הארגונית ואופן פעולתה מאפשרת לעובדים ולמנהלים בארגון לפעול, על מנת להתקדם במעלה הפירמידה הארגונית. זהו תהליך של מה שמכונה רישות או נטוורקינג: השבחת הרשת - האישית של העובד, או במלים אחרות, אופטימיזציה עצמית של קשרי הגומלין שלו ברשת. זוהי אחת הזירות המרכזיות של הפוליטיקה הארגונית.