עמר דנק: הצדקה עצמית – גרסת הקורונה

רוב האנשים, גם כאשר מציגים להם עובדות ברורות שהם טעו, לא משנים את זווית הראיה שלהם ו/או את עמדתם לגבי הנושא. התכונה מתעצמת כאשר בוחנים פוליטיקאים, שהודאה בטעות עשויה לפגוע בהם ישירות. אחד הספרים שמנתחים את המנגנון בצורה מעמיקה הוא ספרם של טארביס וארונסון "טעויות נעשו, אבל ע"י מישהו אחר"...

עמר דנק: הצדקה עצמית מול שקרים ותירוצים

כל האנשים משקרים ומתרצים, בין אם כדי להימנע ממבוכה, להסתיר סיפור אהבה, בעיה עם ההורים, להינצל מתביעה משפטית, להישאר בעמדת כוח ועוד. לכן, אנחנו נחשפים לכך שפוליטיקאים משקרים הרבה. החלטותיהם חשופות לעין הציבור, אמירות עבר שלהם נרשמות ומוזכרות בעת לא נוחה, וכן הלאה...

עמר דנק: הטיית השורד

המת לא זוכה לספר את הסיפור שלו, בני אדם נוטים להתעלם מסיפורים שאותם הם לא שומעים ולהסיק מסקנות רק מאלו שהם כן שומעים, בתור קבוצת המדגם. במחקר, הניתוח מתבסס רק על מקרי הבוחן שקרו. תחשבו על קורונה...

עמר דנק: למה קשה לסיים מלחמות? קוריאה

אחרי מלחמת העולם סיומן של מלחמות הפך להיות מורכב יותר, כיוון שיותר מלחמות מסתיימות בתיקו ולא הוכרעו. מלחמת קוריאה משקפת את תחילת המגמה הזאת. 124,000 מתוכם 9,000 אמריקאים נהרגו מהרגע שבו הדבר היחיד שהצדדים התווכחו עליו במו"מ היה האם לכפות על כל השבויים לחזור למדינות הקומוניסטיות (צפון קוריאה וסין) כדרישת הקומוניסטים או להתעקש על כך שהם יכולים לבחור כרצונם האם לחזור לארצם או להישאר בדרום...

עמר דנק: דיקטטורות פרק ו': כיצד ולמה הן נופלות?

יותר משליש מהדיקטטורות שנעלמו מאז מלחמת העולם ה-2 הסתיימו בהפיכה. זאת הדרך שמצריכה את שיתוף הפעולה המצומצם ביותר מבין החלופות האפשריות, להחליף את השלטון הדיקטטורי המכהן. לכן הכי קל לתאם אותם. זאת למרות שהסיכון הנלווה לניסיון הפיכה הוא הגבוה ביותר, הפיכה שתיכשל צפויה להביא בדרך כלל למאסר או הוצאה להורג על בגידה...

עמר דנק: דיקטטורות פרק ה’: התבססות השלטון

השלטון בדיקטטורות מבסס את אחיזתו במדינה (ובציבור) ע"י מנגנונים של דיכוי והרתעה ומשחק עדין, בין כמות הדיכוי הנדרשת להבטחת שרידותו; למול החשש, שאם לא יופעל כוח מספק, אח"כ יהיה צריך להפעיל יותר כוח. בשנים הראשונות להתבססות דיקטטורה, מתבצעות ההפרות של זכויות אדם בהיקף רחב; לעומת השנים בהן השלטון מבוסס ויציב...

עמר דנק: דיקטטורות פרק ד': הקמת מפלגות

דיקטטורים חדשים שעלו בהפיכה צבאית ומתקשים להשתלט על הצבא ועל גורמי הכוח של המדינה, מנסים להקים מפלגה כדי ליצור שיווי משקל לגורמי הצבא והכוח. הקמתה של מפלגה כזאת משיגה תוצאות חיוביות בשרידות, במשילות ובאורך חיי המשטר...

עמר דנק: דיקטטורות – פרק ג’: היום שאחרי

הפרק הזה מוקדש לדילמות והמורכבויות שעומדות לשלטון הדיקטטורי החדש, ביום אחרי תפיסת השלטון. בשורה התחתונה, השנה הראשונה להיווצרות של דיקטטורה היא שנה של מאבקי כוחות וחוסר ודאות רבה. קשב רב מופנה ליצירת מערכת פוליטית חדשה ולמאבקי הכוחות בתוך האליטה החדשה...