עמיקם הרפז: הסודות של נפילת מוצב החרמון – מתכנון טקטי שגוי לכישלון אסטרטגי

סדרת הטלוויזיה "שעת נעילה" פורטת על העצבים, הרגישים עדיין, אצל רבים שחוו את המלחמה ההיא... לא הייתי במוצב החרמון בפרוץ המלחמה, אבל אני חושב שיש בידי כמה מספרים מהקוד הפותח את תיבת הסודות של נפילת המוצב. הכרתי את המוצב היטב – הייתי מפקדו עד מספר חודשים לפני המלחמה.