גדעון שניר: הקרב על הדגל – על חשיבותם של סמלים לאומיים

מצעד הדגלים המסורתי בירושלים - דחייתו, מחשש לתגובה הפלסטינית, והמחלוקת הפנימית בציבור בעקבות החלטת הדחייה - מספק לנו הזדמנות, לדון בחשיבותם ובתפקידם של הסמלים הלאומיים בחיינו, ברמה האישית, החברתית והלאומית...