טליאנסקי וקילמן-כתר: אתגר השילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]

[לאוסף המאמרים על 'למידה', לחצו כאן]

שילוב הוא תהליך, שבו ילד עם צרכים מיוחדים מתחנך במסגרת חינוך לילדים עם התפתחות תקינה בני גילו, לרוב עם סיוע מקצועי. הגורמים המקצועיים הללו קרויים משלבים. 

בשביל להעניק לתלמיד עם קשיים 'אדמה יציבה' - שתאפשר את פריחתו על כל גווניה - יש להשקיע במערך השילוב שלו, המכיל את אותם תנאים ועזרים, שיצמיחו אותו ויעניקו לו ערך כשווה ככל בני האדם! המשלבת היא מרכיב קריטי במערך הזה...

הכותבות (ראו התמונות למטה), יפעת טליאנסקי (מימין) ותהל קילמן כתר (משמאל), משמשות כ'משלבות' בבית ספר יסודי

אולי לא כולנו שווים ביכולות, אבל כולנו שווים בערך שלנו כבני אדם!

כשנולד ילד עם צרכים מיוחדים מתמודדת המשפחה עם אתגרים מגוונים ולא פשוטים המצריכים משאבים רגשיים, נפשיים וכספיים. היא עושה מאמצים רבים להכיר את הלקות והקשיים ולקדם את הילד ככל שביכולתה ליעד הנכסף, בו יתנהל באופן עצמאי ללא תלות ויהיה מאושר.

כחברה וכהורים יש לנו תפקיד חשוב, ללמד את הילדים שלנו חמלה, אמפתיה ואהבת אדם בכל יום. שילוב תלמידים בעלי לקויות בכיתות רגילות מאפשר לנו כחברה ללמד את ילדנו מהי הכלה. ילדים שפוגשים ילד בעל מוגבלות בסביבה הטבעית שלו לא רואים את הילד כחריג. הם מפתחים עמו קשרי חברות - בדיוק כמו עם ילדים אחרים - ויש להם גם נטייה לעזור לו. לפיכך, תלמידים רבים בעלי צרכים מיוחדים יכולים להשתלב מסגרת הכיתה הרגילה ולהפיק תועלת רבה מכך, הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית ורגשית.

ויחד עם זאת, הימצאותם של תלמידים בעלי מגוון צרכים מיוחדים בכיתה, מזמנת אתגר חינוכי וחברתי, הן לצוותי החינוך והן לתלמידים.

מנקודת מוצא זו, מורה חוק החינוך המיוחד להעניק זכות קדימה להשמתו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת החינוך הרגיל, על פני השמתו במסגרת החינוך המיוחד. בכך, יש משום "הכרה ביכולתם של כל התלמידים ללמוד ובזכותם ללימודים, מתוך הכרה וקבלה של שונות בין בני אדם כמרכיב בסיסי וטבעי" (מתוך דוח ועדת מרגלית לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד, תמוז התש"ס-יולי 2000).

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Suzanne Berton לאתר flickr]

לאחר שתלמיד יעבור את ועדת ההשמה של משרד החינוך - שבה יוחלט האם מתאים לשילוב בבית ספר רגיל או מיוחד - תקבע זכאותו של תלמיד לשילוב על ידי ועדת שילוב: ועדה פנים בית ספרית בה נוכחים מנהל בית הספר, יועצת, מורת שילוב, נציג מרכז התמיכה הישובי וההורים. הוועדה מתקיימת בבתי ספר רגילים בלבד ומטרתה למצוא מענה לתלמידים בעלי קשיים בנוגע להשתלבותם בתוך החינוך הרגיל. במסגרת ועדה זו ייקבעו מספר שעות השילוב המוקצות לתלמיד וזכאותו למשלבת/סייעת.

לתפקיד המשלבת חשיבות רבה מאוד ביכולתו של הילד להסתגל ובהצלחת השילוב. הסייעת המשלבת תומכת בהתנהלות התלמיד לאורך יום הלימודים. בהיבט הלימודי, היא מסייעת ברכישת המיומנויות האקדמיות בהן הוא מתקשה, בהתארגנות מעברים מפעילות אחת לשנייה ובין השלבים, בתוך כל פעילות ובפיתוח הרגלי למידה. המשלבת ממקדת את התלמיד בנושא העיקרי בו השיעור עוסק, ומפרקת עבורו משימה מורכבת לחלקים פשוטים; כך שבעזרתה, הוא מצליח בהדרגה להתקדם.

השילוב החברתי של התלמיד עם הלקות התקשורתית, עולה בחשיבותו על השילוב הלימודי שלו; וצריך להתקיים במהלך כל שעות הלימוד, תוך הקפדה על רכישת מגוון אסטרטגיות, המסייעות בפיתוח עצמאות. בהיבט החברתי, מסייעת המשלבת לתלמיד בקריאת ופענוח המפה והמציאות החברתית בכיתה, על חוקיה וכלליה הכתובים והבלתי כתובים; ובהבניית הזדמנויות למגע ולפיתוח קשרים ויוזמות בין הילדים. בתיווכה, רוכש התלמיד הרגלים ומכיר את מנהגי והתנהלות חברת הילדים.

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]

במקרים רבים - באמצעות תיווך מתאים ועבודה מותאמת - יכולה המשלבת למנוע מהתלמיד להיקלע למצבים בעייתיים עוד טרם שהם מתרחשים.

בהתאם למציאות ולנסיבות בכיתה, ובהיעדר יכולתה של המחנכת להכיל רגשית את התלמיד ואת כל חבריו לכיתה באופן אישי ותמידי; משמשת המשלבת עבורם מוקד ביטחון, באמצעות הכלה, הקשבה, חיזוק והכרה בהצלחותיהם, שאינן קשורות בהכרח בפן הלימודי, סבלנות וזיהוי ועזרה, בהתמודדות עם תחושות יומיומיות מעיקות.

תהליך שילוב איכותי נבנה באמצעות שיתוף פעולה נינוח ויחסי אמון בין המחנכת והמשלבת; ואחת ממטרות הסיוע היא לקדם את הילד לקיים תקשורת ישירה ועצמאית מול המחנכת, היות והיא הדמות החינוכית המרכזית והמובילה. משלבת מנוסה יודעת לסגת באותן הזדמנויות בהן הילד כבר מסוגל להתמודד בעצמו, ולאפשר לו להתנסות ולהצליח.

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]

על אף חשיבותו הקריטית של תפקיד המשלבת בהתפתחות התלמיד, ובהגדלת תחושת המסוגלות העצמית שלו; לעתים, הוא אינו מתוגמל ומוערך כראוי במערכת החינוך, או במועצות המקומיות. קיימת חשיבות גדולה בפיתוח המקצועי והאישי של המשלבת, מעצם ההכרה בתרומתה הגדולה, לתלמיד בפרט ולכיתה ולבית הספר בכלל.

בשביל להעניק לתלמיד עם קשיים אדמה יציבה, שתאפשר את פריחתו על כל גווניה, יש להשקיע במערך השילוב שלו, המכיל את אותם תנאים ועזרים, שיצמיחו אותו ויעניקו לו ערך כשווה ככל בני האדם!

[לאוסף המאמרים על 'למידה', לחצו כאן]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *