רן כוכב: משטרות צבאיות בעולם – השוואה רב ממדית

[בתמונה: שוטרי המשטרה הצבאית באינדונזיה. התמונה נוצרה והועלתה לויקיפדיה על ידי AWG97 קובץ זה הוא בעל רישיון Creative Commons להפצה, תחת רישיון זהה, גרסה: CC BY-SA 4.0]

[לתוכן העניינים של 'משטרה צבאית הלכה למעשה']

המשטרה הצבאית (Military Police - MP) היא אחד הגופים המרתקים בעולם השיטור. למרות זאת, אין כמעט בנמצא חומרים על הארגון הזה, דרכי עבודתו והדילמות שעמן הוא מתמודד. מרתקת גם ההקבלה שבין מקצוע השיטור הצבאי לזה של השיטור האזרחי...

בקיץ 2016 הגיש מפקד המשטרה הצבאית הנוכחי, תת-אלוף רן כוכב (רנכו) (ראו תמונה משמאל), את עבודת הגמר שלו לאוניברסיטת חיפה ולמכללה לביטחון לאומי של צה"ל. כיוון שהעבודה מסווגת כבלמ"ס, והפרקים הרלוונטיים מבחינתי אינם נוגעים לענייני השעה אלא להבנת מקצוע השיטור הצבאי, אני מנצל את זכותי כמנחה להעלות כאן סדרת פרקים המבוססת על העבודה. זהו השישי והאחרון שבהם.

[מקור התמונה של תא"ל רן כוכב משמאל: דובר צה"ל]

רן כוכב הוא בוגר תואר שני באסטרטגיה וניתוח מערכות מטעם האקדמיה הגבוהה של חיל האוויר אמריקאי במונטגומרי, אלבמה; וכן בוגר תואר שני נוסף מטעם אוניברסיטת חיפה במדעי המדינה. בנוסף, הוא בוגר המכללה לביטחון לאומי של צה"ל.

*  *  *

הסתכלות על ארגון חיצוני - הדומה לחיל המשטרה הצבאית, אך שונה ממנו - מהווה מקור לימוד משמעותי, לבחינה ולהשוואה מקצועית, עבור החיל. השוואה בינלאומית יכולה לבסס למידה מניסיונם ולקחיהם של ארגונים דומים בצבאות זרים.

מאמר זה יציג מודלים שונים של ארגוני שיטור צבאי בעולם, בהשוואה רב-ממדית ביניהם. יובהרו תפקידיה של המשטרה הצבאית במדינות שונות, ביבשות שונות ותחת מאפייני פעילות שונים.

למידה מאחרים מוכרת היטב בעולם הארגונים ובאה לידי ביטוי בספרי הניהול במושג פרקטיקה מיטבית (Best Practice) - איתורן ואימוצן של הפרקטיקות הארגוניות הטובות ביותר מארגונים שמצטיינים בתחומם. זו בעצם דרך השוואתית לתהליכים ושיטות עבודה מומלצים, באמצעות הסתכלות, למידה והשוואה רוחבית. בניגוד למתודולוגיה או נוהל פורמליים, ה- Best Practice בא לציין דרך פעולה מומלצת שכבר הוכיחה את עצמה, גם אם איננה מעוגנת בתקן, ברגולציה, במתודולוגיה רשמית או בנהלי הארגון. מקור חשוב ל- Best Practice הם לקחים, למידה, תחקורים ודוגמאות מוצלחות מהארגון ומארגונים אחרים.

נכון יהיה להזהיר כי בביקורת השוואתית, ישנם מספר כשלים הנפוצים בתהליך החיקוי. העיקרי מבניהם קשור לנטייה לחקות באופן כמעט אוטומטי ארגון הנחשב מצליח. העתקה וחיקוי יכולים להיות מוצלחים רק אם מתלווים להם תהליכי התאמה לסביבה האסטרטגית ולתרבות הארגונית.

למידה מצבא זר כוללת היבטים מגוונים ועיקרם למידה מושכלת על פי עקרונות וכללים המתבססת על מספר פרמטרים מרכזיים:

 • התפקידים החברתיים אותם מקיימת המשטרה הצבאית בצבא הנדון, ובחברה שבתוכה הוא פועל, שיטת הגיוס לצבא (חובה/התנדבות) והאם הוא צבא עם, צבא מקצועי-התנדבותי וכן הלאה.
 • התחום המבצעי: ייעוד ומשימות המשטרה הצבאית ומידת הדמיון בין הבעיות המבצעיות איתן היא מתמודדת ביחס אלינו. בתחום זה קיים דמיון מסוים בין צה"ל לבין צבאות המערב, אך גם שוני משמעותי במאפיינים המבצעיים.
 • תחום תהליכי בניין הכוח, הארגון, הכפיפות והסמכות: מידת הדמיון בין הארגון הצבאי הנלמד לבין צה"ל: במבנה, בארגון, בגודל ובהיקף המשאבים. צה"ל שונה בפרמטרים אלו מצבאות המערב. לכן, ניתן ללמוד מהם באופן מוגבל. צבאות המערב הם ברובם צבאות מקצועיים, המשמשים בדרך כלל חילות משלוח. יתר על כן, הרכב הזרועות ותפקידיהן שונים מאלה של צה"ל.
 • התחום הטכנולוגי: השימוש ההולך וגובר בטכנולוגיה לצרכי שיטור, אכיפה, כליאה, בילוש, עיקוב, חקירות ומודיעין.

אבחן, בהשוואה רב ממדית, לחיל המשטרה הצבאית בשמונה צבאות בעולם: בריטניה; ארצות הברית של אמריקה; קנדה; גרמניה; רוסיה; פולין; סין; איטליה. 

המשטרה הצבאית בבריטניה 

ההשוואה הרב-ממדית נפתחת במשטרה הצבאית האנגלית, ולא בכדי. ראש הממשלה המייסד של מדינת ישראל, דוד בן גוריון, ראה בצבא הבריטי מודל ראוי לצבא מקצועי במדינה דמוקרטית. גם שורשי החיל נבנו ביחידת המשטרה הצבאית של הבריגדה היהודית שנלחמה בגזרה האיטלקית במלחמת העולם השנייה (ראו בהמשך).

בבריטניה, חיל המשטרה הצבאית (The Royal Military Police) מונהג בידי קצין המשטרה הצבאית הראשי, גנרל בכיר בעל דרגת שלושה כוכבים, אשר כפוף ישירות לרמטכ"ל ולא לשרשרת הפיקוד המבצעית. המשטרה הצבאית אף מחויבת על פי חוקי הממלכה, ה-Queen’s Regulations, לבצע חקירות באופן עצמאי ובלתי תלוי בשרשרת הפיקוד.

[שוטר המשטרה הצבאית בבריטניה ושוטר אזרחי בפעילות משותפת. התמונה נוצרה והועלתה לויקיפדיה על ידי CD Green קובץ זה הוא בעל רישיון Creative Commons להפצה, תחת רישיון זהה, גרסה: CC BY-SA 3.0]

המשטרה הצבאית האנגלית ביצעה בעשורים האחרונים שינוי והפכה ממונה גם על אבטחת אישים, הגנת מחנות צבאיים מרכזיים ובנייני משרד הביטחון.

החיל מחולק לשלושה ענפי פעילות מרכזיים:

 • שיטור ותנועה;
 • אבטחת מחנות;
 • אבטחת אישים.

שלושת החילות, הנפרדים במידת מה, כפופים למפקד חמ"ץ ומנותקים, בכוונת מכוון, משרשרת הפיקוד.

לחיל, ככלל, יש תפקידים נוספים במקביל לכוחות הבריטיים המוצבים מחוץ לממלכה הבריטית. חמ"ץ אנגליה עוסק גם במודיעין ובחקירות, בחקירת פשעי מלחמה ובעבירות בזמן מבצעים צבאיים. המשטרה הצבאית הבריטית מפעילה בתי כליאה צבאיים באמצעות כוח ייעודי (The Military Provost Staff), אם כי הכליאה הצבאית מתקיימת במשורה, ולחלק נכבד מהעבירות ניתנת ענישה באמצעות כליאה אזרחית קונבנציונלית.

המשטרה הצבאית בארצות הברית 

המשטרה הצבאית בצבא ארצות הברית פרוסה בהתאמה ארגונית לצבאות המשנה: חיל האוויר האמריקאי, חיל הים, צבא היבשה, המרינס והכוחות המיוחדים. לכל גוף משטרה צבאית עצמאית, העוסקת בתחומים הבאים:

 • תמיכה בכוחות הלוחמים על ידי בידוד מרחבי הלחימה והעימות מכניסת אזרחים בשיטור;
 • הסדרת דרכי גישה וכבישים לכוחות הלוחמים ובשמירה על שטחי הפעילות המרכזיים שלהם;
 • כליאה צבאית, הכוונה ותנועה.

[בתמונה: שוטר משטרה צבאית אמריקני מחטיבת המשטרה הצבאית ה- 89. התמונה היא נחלת הכלל]

בפיקודים המרחביים ברחבי העולם אמונה המשטרה הצבאית האמריקאית גם על חקירות עבירות פליליות בבסיסים הצבאיים. בכל חיל מתקיימת יחידת חקירות מרכזית (Criminal Investigations Division), אשר חוקרת עבירות תחת חוק השיפוט הצבאי האמריקאי. כוחות אלו חוקרים גם פשעים צבאיים חמורים, בהכוונה מקצועית של הפרקליטות הצבאית הראשית.

המשטרה הצבאית האמריקאית אמונה גם על אבטחת אישים מרכזיים בצבא, על כל שלוחותיו, ומאבטחת באופן צמוד גנרלים אמריקאים ביבשה, באוויר, בים ובמטות המשולבים.

מפקד חיל המשטרה הצבאית, גנרל בדרגת שלושה כוכבים, כפוף ומדווח ישירות ליושב הראש של המטות המשולבים. כוחות המשטרה הצבאית הפרוסים בעולם כפופים פיקודית למפקדי הפיקודים המרחביים ולגופים המבצעיים, אך כפופים מקצועית לחיל המשטרה הצבאית, אשר בונה את הכוח, מכשיר את שוטרי חמ"ץ וחוקרי המשטרה הצבאית, ועוסק בטיפוח ההון האנושי והתאמת הארגון לייעודו. 

המשטרה הצבאית בקנדה 

המשטרה הצבאית הקנדית מפעילה מודל ייחודי תחת פיקוד סגן הרמטכ"ל, ובמנותק מ"שרשרת הפיקוד" הפורמלי. המשטרה של צבא קנדה אחראית לכלל ענייני השיטור, הכוונת תנועה בחירום, חקירת תאונות דרכים צבאיות וכדומה. למרות כפיפותה לצבא אמון חיל המשטרה הצבאית הקנדי גם על אכיפת החוק במוסדות השלטוניים ובייחוד במשרד הביטחון, כמו גם על ניהול הממשקים בין הצבא לאזרחיו במתכונת הטיפול בעורף. חמ"ץ קנדה מפעיל בתחומו גם את מתקני הכליאה הצבאיים, ואמון על הטיפול בכלואים צבאיים. משימה ייחודית ומעניינת שהוטלה על המשטרה הצבאית הקנדית היא אבטחת שגרירויות קנדה ברחבי העולם (אצלנו, מבוצעת משימה זו על ידי שירות הביטחון הכללי (שב"כ).

בתחומי המודיעין והחקירות הפליליות, אמונה המשטרה הקנדית על חקירה של עבירות פליליות בשירות הצבאי, וחקירה לביצוע עבירות צבאיות חמורות. שירות החקירות כפוף ישירות למפקד החיל, גם על מנת למנוע לחצים חיצוניים אשר ישבשו פעולות בילוש, מודיעין וחקירות, כנגד עבריינים פוטנציאלים מקרב חייל צבא קנדה. 

[בתמונה: שוטר משטרה צבאית בקנדה (בשמאל התמונה) עם שוטרים אזרחיים. לתמונת המקור לחצו כאן]

המשטרה הצבאית בגרמניה 

המשטרה הצבאית הגרמנית (Feldjäger) מחולקת לענפים בכלל זרועות הצבא הגרמני וכפופה להן. היא פרוסה בחיל האוויר, ביבשה, בים ובכוחות תומכי הלחימה, ואמונה על משימות שיטור, הכוונת תנועה בשגרה ובחירום, משמעת, אבטחת אישים, לכידת עריקים משרות, וכן על תחומי חקירה לחשד לעבירות פליליות קלות. חקירות משמעותיות מנוהלות על-ידי התובע הצבאי הראשי יחד עם יחידה צבאית מיוחדת לחקירות, הכפופה פיקודית למפקד המשטרה הצבאית.

משטרה זו עוסקת רבות בכוחות משלוח ובפעילות בינלאומית מעבר לים. משימת שילוח שוטרים צבאיים לאזורי אסון, לחימה ועימות, הם חלק משמעותי מתפקידיה, ומושקעים בכך כוחות, חיילים ומשאבים רבים. לעתים קרובות, מועסקים חיילי המשטרה הצבאית הגרמנית ביחידות משטרה צבאית רב-לאומיות, ולא רק על מנת לפקח על התנהלותם של חיילים גרמנים בתחומי הפעילות. המשטרה בצבא גרמניה עוסקת רבות בשיתופי פעולה ובעבודה מתואמת באופן הדוק עם הרשויות המקומיות, המשטרה האזרחית, ארגוני ביטחון שונים או בשיתוף פעולה עם משטרה צבאית של מדינה עמיתה.

[בתמונה: שוטרים צבאיים באימון בגרמניה. תמונה חופשית שהועלתה על ידי EGB Kompanie לאתר flickr] 

המשטרה הצבאית ברוסיה 

המקרה הרוסי הוא מקרה בוחן מעניין: המשטרה הצבאית הרוסית כפופה לשר ההגנה/הביטחון, והיא מהווה משטרת ביטחון ולא רק משטרה צבאית. משקלה הארגוני של המשטרה הצבאית ברוסיה משמעותי ביותר, הן בשל כפיפותה למשרד הביטחון והן בשל משימותיה הייחודיות בשמירה על מתקנים צבאיים ומתקנים ביטחוניים רגישים; בשמירה ובאכיפה של פקודות צבאיות ונהלי משרד הביטחון; מעברי הגבולות; הכוונת תנועה בשגרה ובחירום; בידוד מרחב הלחימה; ועוד. מפקד המשטרה הצבאית הוגדר בשנים האחרונות כסגן ראשון לשר ההגנה. ברוסיה מתנהל בשנים האחרונות שיח ציבורי נרחב אודות מיקומה וכוחה של המשטרה הצבאית, מושמעת ביקורת על הפיכתה "כלי" ארגוני חזק, מנוגד לדמוקרטיה ולצורך המבצעי. 

[בתמונה: שוטרים צבאיים רוסים. למקור התמונה לחצו כאן]

המשטרה הצבאית ה"חדשה" בפולין 

המשטרה הצבאית בפולין הוקמה מחדש לאחר אירועי הטרור בארצות הברית, בספטמבר 2011. הפולנים מפעילים משטרה צבאית, המטפלת בעורף הפולני באזורי אסון ובאירועי חוסר יציבות. המשטרה הצבאית הפולנית צורפה בשנים האחרונות לכוחות נאט"ו, ועיסוקה המרכזי בפיקוח על המשמעת, בליווי שיירות, באבטחת מחנות ומוסדות חשובים, בשיטור ובכוונה.

הפולנים מפעילים יחידת חקירות, ומקיימים פעילות מניעה מודיעינית במקביל לטיפול בעבריינות חמורה בקרב חיילי צבא פולין על זרועותיו השונות, בפולין ובכוחות המשלוח הפולנים שמעבר לים. 

[בתמונה: שוטרים צבאיים בפולין]

המשטרה הצבאית בסין 

המשטרה הצבאית של הרפובליקה הסינית מהווה זרוע של ממש בצבא הסיני. בראשה אלוף בכיר, והיא כפופה ישירות למפקד הצבא. היא אמונה על משימות של אבטחת אישים, כולל מנהיגים פוליטיים בכירים, ובראשם נשיא סין. משימותיה הנוספות: לחימה בטרור; אבטחת מתקנים צבאיים; אכיפת משמעת בצבא; הכוונת תנועה; פעולות שיטור לאכיפת חוק השיפוט הצבאי; ומענה מסוים לעורף הסיני בעת חירום ואסונות. המשטרה הצבאית בסין אינה עוסקת בכליאה צבאית, והענישה הפלילית לחיילים הינה ענישה וכליאה אזרחית לחלוטין.

[בתמונה: שוטרים צבאיים סינים. למקור התמונה לחצו כאן]

המשטרה הצבאית באיטליה 

המשטרה הצבאית באיטליה היא דגם מעניין במיוחד. הקרבניירי הוא כוח המשטרה הצבאית האיטלקי המבצע הן תפקידי שיטור צבאיים והן תפקידי שיטור אזרחיים. מאז 2001 הוא מהווה אחד מארבע הזרועות של הכוחות המזוינים של איטליה. בראש הקרבניירי עומד גנרל בכיר הכפוף לרמטכ"ל ואליו כפופים המפקדים המרחביים האחראים טריטוריאלית לביצוע משימות אכיפת חוק וסדר. המשטרה הצבאית האיטלקית אמונה כאמור גם על שמירת הסדר הציבורי האזרחי ועל השליטה באזורים עירוניים, והיא מסייעת לרשויות האזרחיות והמקומיות בתחום של ביטחון הציבור.

במהלך מלחמת העולם השנייה ביצעו הקרבניירי את תפקידם כמשטרה צבאית כנגד כוחות בעלות הברית וכנגד הפרטיזנים ביוגוסלביה כחלק מכוחות הכיבוש שם. לאחר נפילתו של מוסוליני ב-25 ביולי 1943, הוא נעצר על ידי הקרבניירי כאשר עזב את מעונו הרשמי ולבסוף נכלא על ידם.

בשנים האחרונות צורפו יחידות הקרבינירי למשימות שמירת שלום, כולל בקוסובו, באפגניסטן ובעיראק. תחום התמחותם של השוטרים הצבאיים האיטלקיים הקנה להם שם דבר ומעמד מקצועי בעולם. הכרה זו הביאה להחלטה משמעותית בוועידת ארגון המדינות המתועשות (G8) בשנת 2004, עת הוטל על הקרביניירי להקים את "המרכז למצוינות יחידות משטרה לשמירה על יציבות" שיהיה "ראש חץ" לפיתוחם של סטנדרטים ושל שיטות הדרכה ליחידות משטרה צבאיות ואזרחיות שמסופחות למשימות שמירת שלום במוקדי עימות וחוסר יציבות.

יחידות עילית נוספות של הקרבינירי הוקמו בסוף המאה שעברה כדי להתמודד עם ארגוני הפשע המאורגן, המאפיה האיטלקית הידועה לשמצה, כנגד טרור ומעשי פשיעה חמורים. יחידה טקסית רשמית חשובה נובעת ממשימה ממלכתית שהוטלה על המשטרה הצבאית האיטלקית: לקיים משמרי כבוד וטקסים לאומיים, בעיקר בנוכחות נשיא איטליה במעונו הרשמי.

[בתמונה: משטרה צבאית באיטליה]

ראייה בינלאומית השוואתית של כוח השיטור הצבאי 

כיצד מתמודדות המשטרות הצבאיות בעולם עם התלות ב"שרשרת הפיקוד" הצבאי, החופש לחקור, עצמאות החקירה, וההשפעה הסביבתית, החברתית והציבורית הכוללת?

וועדת טירקל, ועדת בדיקה שהקימה ממשלת ישראל בתחילת העשור (2010) לבחינת מנגנוני הבדיקה והחקירה בישראל של תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה על פי המשפט הבינלאומי (ועדת טירקל, 2010) – דנה בנושא ארוכות, בעקבות אירועי המשט הימי באביב 2010 (פרשת המרמרה – לביטולו של הסגר הימי על רצועת עזה).

הוועדה נשענה גם על לקחים שנלמדו מחקירת האירוע עצמו, וגם בראייה עתידית כיצד נכון לחקור, באופן בלתי תלוי ועצמאי ובהתאם לדין הבינלאומי. בעניין זה עלתה, לדוגמה, החשיבות הגדולה שיש לנהלים כתובים ומפורטים, וכן לתיעוד המשקף באופן אמין, הגון, ברור ומדויק, את תהליך הבדיקה והחקירה, החל בדיווח הראשוני על התרחשות אירוע, ועד סיום הטיפול בו.

ועדת טירקל קובעת, גם בהקשר ההשוואה העולמית את הדברים הבאים (ועדת טירקל, 2011): "קיומה של מערכת משפט צבאית אינו פוגע, כשלעצמו, בדרישה לעצמאות, אך כדי לקיים את עקרון העצמאות במערכת כזו, על חקירה להתנהל מחוץ לשרשרת הפיקוד" (שם, עמוד 124).

במרבית הצבאות הזרים, הכפיפות הפיקודית של המשטרה הצבאית הינה לרמטכ"ל או לסגנו. בצבא הרוסי הוגדרה הכפיפות למשרד הביטחון. מכך נגזרו לה סמכויות רחבות, דומות לסמכויות המשטרה הצבאית ברפובליקה של סין.

בחלק מהצבאות אף הוגדרה במפורש כפיפות זו לראשי הצבא, מחשש לשיבוש הפעילות, ועל מנת למנוע לחצים חיצוניים. ההנחיה המקצועית לחקירות המשטרה הצבאית מבוצעת במרבית המדינות על ידי הפרקליטות הצבאית.

המדינות כולן מצהירות, בדומה לחיל המשטרה הצבאית בצה"ל, על עצמאות חקירתית, מודיעינית ומבצעית בתחומים רגישים, והגורם הפיקודי המנחה אותן מקפיד שלא להתערב מקצועית בתחומי עניין אלו.

לרוב המדינות שנזכרו יש פיקוח חיצוני מסוג כלשהו:

 • בקנדה כפופים כל השוטרים הצבאיים לפיקוח של הוועדה לתלונות על המשטרה הצבאית, גוף סמי-אזרחי שיש לו מעמד מעין–שיפוטי, שהוקם על מנת לחזק את האחריות והעצמאות של המשטרה הצבאית בנוגע לחקירות המתנהלות על ידיה.
 • בארצות מערביות אחרות מתקיימים פיקוח ובקרה על החקירה העצמאית שאינה תלויה בשרשרת הפיקוד הרגילה. בבריטניה למשל כפופים גופי המשטרה הצבאית לביקורת של גוף ייעודי ובלתי תלוי, כדי להבטיח שיעמדו בסטנדרטים של מקביליהם האזרחיים, ויחקרו חקירות "ללא מורא וללא משוא פנים" כלומר חקירות עצמאיות ואפקטיביות.

ומה במדינות האחרות?

 • בארצות הברית, על אף שהחקירות נערכות על ידי אנשי הכוחות המזוינים, הן כפופות לשרשרת דיווח נפרדת, לרוב לראש מטה הזרוע הרלוונטית או למזכיר הזרוע.
 • בקנדה, היחידה החוקרת היא הבלעדית המקיימת חקירות פליליות והחקירה מתנהלת תחת מפקד המדווח ישירות לפרקליט הצבאי הקנדי הראשי. זאת, כדי להגן על יכולתה לנהל חקירות באופן שאינו תלוי בהשפעות פיקודיו ומחוץ ל"שרשרת הפיקוד".
 • בבריטניה, המשטרה הצבאית מנהלת חקירות והיא כפופה לקצין המשטרה הצבאית הראשי הרלוונטי. הוא כפוף ישירות לרמטכ"ל ולא לשרשרת הפיקוד המבצעית. המשטרה הצבאית אף מחויבת על פי החוקים המלכותיים לבצע חקירות באופן בלתי תלוי בשרשרת הפיקוד.
 • בגרמניה התובע האזרחי הרלוונטי מנהל את החקירה יחד עם המשטרה הצבאית ובצמוד לה.

וועדת טירקל המליצה - גם בהשוואה למערכות משפטיות מקבילות בעולם - לחזק את הפיקוח והביקורת של הדרג המשפטי האזרחי על הדרג המשפטי הצבאי. אשר לחקירות שעורכת משטרת ישראל, המליצה הוועדה להעביר את חקירתם של אירועי ירי בתחומי יהודה ושומרון מהמשטרה לצה"ל. 

ההשוואה הבינלאומית מאפשרת לנו "הצצה" מקצועית מעניינת לארגונים דומים (אך שונים) ברחבי העולם. התובנות המרכזיות העולות מהן מורכבות: המודלים המופעלים בקרב המשטרה הצבאית בעולם – שונים. כל חיל מותאם לצורך החברתי, הצבאי, המבצעי והארגוני, ולמשימות המוטלות עליו על ידי הדרג הצבאי הבכיר, הדרג המדיני והחברה. ניתן בהחלט למצוא קווי מתאר דומים, משימות מקבילות, תחומי עניין משותפים ומבנים ארגוניים, המשרתים בהתאמה את הארגון ומשימותיו:

 • המודלים הסובייטים, ברוסיה ובסין, מעניקים למשטרה הצבאית כוחות ארגוניים משמעותיים ומשימות עילית ורואים בה כלי משטרי חשוב, בצבא ומחוצה לו.
 • במודלים המערביים, באנגליה ובארצות הברית, מוטלות על המשטרה הצבאית משימות משטר ומשמעת צבאיות נטו, תנועה והכוונה, חקירה וכלים דמוקרטיים מוגבלים.
 • בחלק מהמודלים מוטלות על המשטרה הצבאית משימות אזרחיות, חילוץ והצלה, טיפול בעורף ובאזרחים, סיוע לרשויות המקומיות ואכיפת חוק ציבורי.
 • בחלק אחר של המודלים לא יפגוש שוטר צבאי– אזרח.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *