פנחס יחזקאלי: התהוות – תוצאה של 'שינוי מתחת לרדאר'

תקציר: נגדיר התהוות או צמיחה או הגחה (Emergence) כתמהיל של גורמים, המתעצב באטיות ויוצר בבת אחת "מסת כוח קריטית". התעצבות זו הינה תהליכית ומתממשת בנקודת זמן (ולד, 1992, עמ' 83-82). הגדרה אחרת להתהוות היא: תוצאה של שינוי מצב של א' ל-ב' באופן שאיננו יזום מלמעלה, אלא כתוצאה של תופעת התארגנות עצמית של מרכיבי  המערכת המורכבת (רזי ויחזקאלי, 2007א'; 2007ב'). כיוון שאיננו מרגישים בתהליך עד הרגע שבו הוא מתממש בתודעתנו, ניתן לכנות התהוות  כתוצאה של שינוי מתחת לרדאר! ('Change under the radar').

[בכרזה - התהוות. פתאום הבנתי שאני קרח... התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Russell_Clark לאתר Pixabay. הכרזה: ייצור ידע][בכרזה - התהוות. פתאום הבנתי שאני קרח... התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Russell_Clark לאתר Pixabay. הכרזה: ייצור ידע]

פריחת הדובדבן באה השנה, עקב התחממות האקלים, מוקדם מן הצפוי: כמו במטה קסם, בבוקר אחד מתעוררים עצי הדובדבן ומתכסים בפריחה וורודה... זוהי המחשה מצוינת של אחת התופעות החשובות במערכות מורכבות: ה'התהוות'...

[לאוסף המאמרים העוסק ב'התהוות' ובהשלכותיה, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על אסטרטגיית העשייה 'מתחת לרדאר', לחצו כאן]

הדף עודכן ב- 22 בפברואר 2022

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר 'ייצור ידע'.

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

התקרחות היא תהליך ארוך ואיטי של נשירת שערות. למרות זאת, אני יכול להעיד על עצמי, שההבנה שאני קרח, באה אלי בהבלחה של שנייה, בנקודת זמן מסוימת. זה קרה ברגע אחד של התבוננות בראי, או כתוצאה ממשהו שמישהו אמר. פתאום התבוננתי על עצמי בראי ו'נפל לי האסימון'... וואהו, אני קרח! ההבנה הזו היא הרגע שבו מתממשת ה'התהוות' מול עינינו...

בדומה, אנחנו איננו מרגישים בהתהוותו של קן נמלים מתחילתו, אלא רק לאחר שנערמה סביבו מסה קריטית של חול. גם כאן, ההתהוות - שהיא תוצאה של תהליך ארוך ומתמשך - מתממשת בתודעתנו ברגע מסוים. 

דוגמה מתחום אחר נתנו פרידמן ומנדלבאום (2012, ע' 236), בהקשר למדיניות ציבורית. הם טענו כי בדרך כלל, מה שגורם לאומות לשגשג או לדעוך איננו החלטה גרועה אחת, אלא אלפי החלטות גרועות קטנות - החלטות שתוצאתן אינה מורגשת מיד, אבל הן יוצרות לאיטן התהוות, שמשמעותה היא, אבדן של סדרי עדיפות, הקצאת משאבים שגויה, ועוד סיבות לכך, שהמדינה לא מממשת לבסוף את מלוא הפוטנציאל שלה.

[בתמונה: פתאום אנו מגלים קן נמלים בחצר. הקן נבנה לאט, אך אנו מרגישים בו רק כשעבר מסה קריטית... זוהי ההתהוות. [התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי bonthenet לאתר Pixabay]

[בתמונה: פתאום אנו מגלים קן נמלים בחצר. הקן נבנה לאט, אך אנו מרגישים בו רק כשעבר מסה קריטית... זוהי ההתהוות. [התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי bonthenet לאתר Pixabay]

התהוות מהי? המשגה

[בתמונה: כריכת הספר: הקשר הגורדי - מיתוסים ודילמות של הביטחון הלאומי הישראלי לעימנואל ולד, שראה אור ב- 1992 בהוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד. אנו מאמינים שאנו עושים בתמונה שימוש הוגן]

נגדיר התהוות או צמיחה או הגחה (Emergence) כתמהיל של גורמים, המתעצב באטיות ויוצר בבת אחת "מסת כוח קריטית". התעצבות זו הינה תהליכית ומתממשת בנקודת זמן (ולד, 1992, עמ' 83-82; ראו תמונת הכריכה משמאל). 

[בתמונה משמאל: כריכת הספר: הקשר הגורדי - מיתוסים ודילמות של הביטחון הלאומי הישראלי לעימנואל ולד, שראה אור ב- 1992 בהוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד. אנו מאמינים שאנו עושים בתמונה שימוש הוגן]

הגדרה אחרת להתהוות היא: תוצאה של שינוי מצב של א' ל-ב' באופן שאיננו יזום מלמעלה, אלא כתוצאה של תופעת התארגנות עצמית של מרכיבי  המערכת המורכבת (רזי ויחזקאלי, 2007א'; 2007ב'). כיוון שאיננו מרגישים בתהליך עד הרגע שבו הוא מתממש בתודעתנו, ניתן לכנות התהוות כתוצאה של שינוי מתחת לרדאר! ('Change under the radar').

בשפת המערכות המורכבות, הקפיצה התודעתית היא בעצם סוג של דחיפה, המעבירה אותנו ממושך אחד למושך אחר.
  • הגורם המתהווה יכול להיות מבנה או תהליך.
  • זרזי ההתהוות יכולים להיות פנימיים או חיצוניים.

התנאים המעודדים התהוות מתקיימים במצב של סף הכאוס (Edge of Chaos, EOC).

[להרחבה בנושא 'התארגנות עצמית', לחצו כאן] [להרחבת המושג, 'מערכת מורכבת', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'שינוי מתחת לרדאר', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'מושך', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'סף הכאוס', לחצו כאן]

[בתמונה: התהוות קן של נמלים...; תמונה חופשית שהועלתה על ידי nazLi yucel לאתר flickr]

[בתמונה: התהוות קן של נמלים...; תמונה חופשית שהועלתה על ידי nazLi yucel לאתר flickr]

אהוד ברק ופריחת הדובדבן כהתהוות...

[משמאל: אהוד ברק. מקור התמונה המקורית - פיייסבוק]

אחת התופעות רבות ההוד שצברה חסידים רבים הממתינים להגעתה היא פריחתו של עץ הדובדבן באביב; וזו הסיבה שהדובדבן הפך לעץ נוי פופולרי במקומות רבים. כמו במטה קסם, בבוקר אחד מתעוררים עצי הדובדבן ומתכסים בפריחה וורודה קלסיקה של התהוות... (ראו תמונה למטה).

אנחנו חייבים את הדימוי הזה של התהוות - פריחת הדובדבן לאהוד ברק (ראו תמונה משמאל), בעת שהיה ראש המטה האישי של שמעון פרס במערכת הבחירות נגד בנימין נתניהו, ב- 1996. בעוד מטה הבחירות בראשות חיים רמון היה זחוח למדי, הזהיר אהוד ברק מפני הפתעה, אותה השווה לפריחת הדובדבן

"זה כמו דובדבן", אמר ברק, "הוא צריך כמה וכמה מכות קור כדי לפרוח בבת אחת. אחרי מכת הקור הראשונה לא יודעים כלום, אחרי השנייה לא רואים כלום, הכל נראה רגיל, ואז, יום אחד, הדובדבן פורח. ופתאום ביבי יהיה ראש הממשלה... (כספית, 2009).

[משמאל: אהוד ברק. מקור התמונה המקורית - פיייסבוק]

[בתמונה: פריחת הדובדבן - קלסיקה של התהוות... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Couleur לאתר Pixabay]

[בתמונה: פריחת הדובדבן - קלסיקה של התהוות... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Couleur לאתר Pixabay]

דוגמאות נוספות להתהוות:

[בתמונה: כריכת החוברת "חלוציות לפני המחנה - חזון, מציאות, מאבק", שראתה אור ביולי 2012 במכללה לביטחון לאומי, צה"ל בגלילות. ערכה: סא"ל נאוה גרוסמן אלוני. אנו מאמינים שאנו עושים בתמונה שימוש הוגן]

[בתמונה משמאל: כריכת החוברת "חלוציות לפני המחנה - חזון, מציאות, מאבק", שראתה אור ביולי 2012 במכללה לביטחון לאומי, צה"ל בגלילות. ערכה: סא"ל נאוה גרוסמן אלוני. אנו מאמינים שאנו עושים בתמונה שימוש הוגן]

[חוברת זו ניתנת להורדה חינמית כאן. להורדה, לחצו כאן]

  • מערכת התמיכה בשירות בתי הסוהר, באסירים שהחליטו להיגמל. זו נוצרה כתוצאה של התארגנות עצמית (Self Organization) של אנשי שב"ס, שהחליטו להעתיק את הדינאמיקה של "נרקומנים אנונימיים" אל בין הסורגים, ולא ביוזמה "מלמעלה".
  • התארגנות עצמית (Self Organization) של ארגוני הסיוע הוולונטאריים במלחמת לבנון השנייה, הביאה להתהוות תבנית חדשה של סיוע לאוכלוסיה. זוהי תכונה של מערכת הנובעת מכלל חלקיה, אך לא מאיחוד פשוט של החלקים הבודדים של המערכת. מתקיימת כאן תופעה מיוחדת במינה של התהוות מבנים וצורות חדשות, תוך כדי התארגנות עצמית (Self Organization), בצורה שהיא לרוב בלתי צפויה. תופעות כאלה נובעות מהיכולת לנהל חיים עצמאיים עם חוקים משלהם, שאין למערכות ברמה נמוכה יותר. תופעות ההתהוות מתרחשות בכל מקום ובכל זמן, אולם חשיבותן משנית במקום שבו קיימת שליטה מכנית שמעוגנת בהיררכיה.
  • התפתחות אומנות המערכה בצבא ברית המועצות, בחצי הראשון של המאה העשרים לא הוכוון מלמעלה, אלא התפתח ע"י אנשי האסכולה המערכתית מרצון ולא כחלק מהגדרת תפקידם. יתרה מכך, פיתוח התורה, שהופרע על ידי מתנגדים מרובים, מעולם לא הוכרז ולא נוהל כהליך פורמלי (נוה, 2003, ע' 165).

[להורדת החוברת, חלוציות לפני המחנה, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים העוסק ב'התהוות' ובהשלכותיה, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על אסטרטגיית העשייה 'מתחת לרדאר', לחצו כאן]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא דווח לנו!

מקורות והעשרה